Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863: by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1939 . 3 τ. , Τόμος Α' (1939), σ. 476 [1800-1839]. Τόμος Β' (1941), σ. 500 [1840-1855]. Τόμος Γ' (1957), σ. 626 [1856-1863]. Περιέχων τα έντυπα των ετών 1856-1863, τας προσθήκας των ετών 1800-1855 και το ευρετήριο των κυρίων ονομάτων Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1966 . 423 σ. , Τόμος 26(1966) Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha