Λάτρος / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1967 . 37 σ.: , Ανάτυπο από το "Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", (1967) 69-106 24x17 εκ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sur la date de fondation de la Laure du Stylos / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Bruxelles: χ.ε., 1966 . 4 σ.; , Ανάτυπο από το "Byzantion ", v.XXXVI(1966) 213-216 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha