Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 13: by Αλιβιζάτος, Γ. Π. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1950 . 8 χ.α.+24+24+107 σ. , Τόμος 13(1950) Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον. Τόμος δεύτερος. by Στρέιτ, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1937 . xv+575 σ. , Υπάρχει μόνο ο 2ος τόμος | Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και καταστατικόν του Διεθνούς Δικαστηρίου by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, 1952 . viii+73 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικός πίναξ των συντασσομένων συλλογών της ισχυούσης νομοθεσίας προς προπαρασκευήν της κωδικοποιήσεως by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1955 . 66 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις τα περί μισθώσεως κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1948 . 23 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha