Ο αναθεωρημένος κανονισμός της Κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1874 και διενέξεις των κοινοτικών αρχόντων της Πόλης / by Βακουφάρης, Περικλής Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1986 . 15 σ.: , Τόμος "Ζ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 95-108. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Τύπος της Θεσσαλονίκης απέναντι στο Κουτσοβλαχικό Ζήτημα στα έτη 1880-81 by Βακουφάρης, Περικλής Publication: Χ.τ.: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988 . 11 σ. , Τόμος "Θ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 199-210 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η "Εφημερίς των Βαλκανίων" απέναντι στο Προσφυγικό Ζήτημα (έτη 1923-1928) / by Βακουφάρης, Περικλής Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2008 . 17 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη", 7 (2008) 293-309 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η "Εφημερίς των Βαλκανίων" απέναντι στο Προσφυγικό Ζήτημα 1922-1928 / by Βακουφάρης, Περικλής Publication: Σέρρες : χ.ε., 2013 . 10 σ. , Άρθρο από την "Μικρασιατική σπίθα", τ.18(2013) 219-228 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha