Το γλωσσικόν υλικόν εκ της Μακεδονίας και Θράκης εις το κέντρον συντάξεως του «Ιστορικού Λεξικού» τής Ακαδημίας Αθηνών και τα σχετικά προβλήματα / by Βαγιακάκος, Δικαίος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 66 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Α΄ Συμπόσιο γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου. Ήπειρος - Μακεδονία - Θράκη. 28-30 Απριλίου 1976. Πρακτικά", σ. 97-161. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απήχησις του Μακεδονικού Αγώνος εις την Μάνην / by Βαγιακάκος, Δικαίος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 22 σ. , Τόμος: "Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Έδεσσα. 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984", σ. 209-230. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία και μεσαιωνικά τοπωνύμια εκ Μάνης (συμβολή πρώτη) / by Βαγιακάκος, Δικαίος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 203-219 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικά και λαογραφικά Χιμάρας Β. Ηπείρου και Μάνης / by Βαγιακάκος, Δικαίος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 18 σ. , Τόμος : "Β΄ Συμπόσιο γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου", σ. 9-26. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha