Προσθήκαι και διορθώσεις εις το: by Βέης, Νίκος Α. Publication: Leipzig: Byzantinische Zeitschrift, 1906 . 45 σ. , Τόμος XV (1906)446-490 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικήτα Σταματελόπουλου ή Νικηταρά απομνημονεύματα αυτοσχέδια: by Βέης, Νίκος Α. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 40 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/2 (1931) 443-482. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεοδόσιος Μητροπολίτης Μηδείας και Σωζοπόλεως (1623-1636) / by Βέης, Νίκος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 1 (1928) 43-49. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώματα περί της Μονής της Θεοτόκου της Χάλκης / by Βέης, Νίκος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 365-373. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αινίτης αγωνιστής Μαργαρίτης Φ. Κούτταβος / by Βέης, Νίκος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 12 (1939) 214-218. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha