Τα μοναστήρια της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 452 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας. by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Σιάτιστα: Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας, 1995 . 288 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ιερός ναός των Ταξιαρχών και τριών Ιεραρχών Σιάτιστας και ο κτίτορας αυτού ΄Ιωνας Μοναχός. by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1982 . 48 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Μ.Τραμπαντζής 1813-1890: by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 1988 . 63 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το διδακτήριο του γυμνασίου και λυκείου Σιάτιστας "Γεώργιος Παπαγεωργίου" by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 1988 . 61 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιάτιστα αδούλωτη: by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1983 . 63 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha