Τέσσερα πατριαρχικά γράμματα περί των εκκλησιών Φιλίππων, Βεροίας, Μετρών / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1992 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον. Τόμος Ε΄", σ. 161-184. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλοςο Καράκαλλος / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1959 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1959) 367-389 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά κατορθώματα 1912-1913 / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις", τχ. 63-65 (1962) 195-196. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γρηγόριος Ε' ο Πατριάρχης του έθνους / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1960 . 66 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.14(1960) σ.164-230 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή Φιλοσόφου / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1957 . 33 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.12(1957-58) σ.103-136 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πατριάρχαι Ιεροσολύμων Σωφρόνιος και Θεοφάνης / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1959 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.13(1959) σ.218-240 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαθήκη Ανθίμου Γαζή / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1961 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.15(1961) σ.351-355 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha