Πήλινες πυξίδες από τη Βέροια.Χρονολογικές ενδείξεις. by Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990 . 2 σ.: , Τόμος Β' Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμεική, σ. 151-159 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχήματα αγγείων της πρώιμης ελληνιστικής εποχής από ταφικά σύνολα της Βέροιας. by Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1994 . 10 σ.: , Τόμος Γ Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, σ. 90-103 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha