"Ακολουθία του Ανοσίου τραγογένη σπανού": by Καραναστάσης, Τάσος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 152 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής και ο ναός της Μεταμορφώσειως του Σωτήρος Σαμαρίνας Γρεβενών: by Παπαγεωργίου, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 439 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξαρχαισμοί και εκσυγχρονισμοί των γεωγραφικών και εθνολογικών όρων στην "Χρονικήν διήγησιν" του Νικήτα Χωνιάτη και την "Χρονικήν συγγραφήν" του Γεωργίου Ακροπολίτη by Σπυρόπουλος, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 276 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο σταυρός στην βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική: by Καραγιάννη, Αλεξάνδρα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 270 σ.: 24x17 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ψηφιδωτά της ανοικοδόμησης του ναού του Αγίου Δημητρίου στον 7ο αιώνα μ.Χ. / by Μέντζος, Αριστοτέλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 125 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικα (σ. 109-115). 24x17 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοιλάδα του Κάτω Μαιάνδρου στη βυζαντινή εποχή, ca 600-1300: by Ραγιά, Έφη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2009 . 544 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικα (σ. 487-492). Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρεπτήρια : μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία =   Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 738 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δημογραφική εικόνα της κεντρικής Μακεδονίας κατά τον ΙΘ΄ αιώνα (1789-1912) by Μισολίδης, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2012 . 175 σ.: , Μεταπτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα των Ελλήνων της Οδησσού το 19ο και 20ό αιώνα. by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1988 . 14 σ. , Τόμος "Διακονία: Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου", σ. 645-658 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Νεομάρτυρες ως συνεχιστές της ορθόδοξης πνευματικότητος. by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1988 . 11 σ. , Τόμος "Διακονία: Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου", σ. 633-643 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απόπειρα απαγωγής των θησαυρών του Αγίου Όρους από τους Γερμανούς το 1943. by Τσάμης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1988 . 7 σ. , Τόμος "Διακονία: Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου", σ. 677-683 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κυριλλο-Μεθοδιανή λατρευτική παράδοση στη Μοραβία και Παννονία. by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1988 . 21 σ. , Τόμος "Διακονία: Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου", σ. 753-773 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο / by Picard, Olivier Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 9 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 15-24. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη μέσα από σιγγιλογραφική μαρτυρία (8ος-10ος αι.) / by Κολτσίδα-Μακρή, Ιωάννα Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 27 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ.243-268. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποιός είναι ο μεταφραστής της Ερμιόνης; / by Πηδώνια, Κομνηνή Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλοσοφική Σχολή: Τμήμα Φιλολογίας, 1991 . 13 σ. , Τόμος:"Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής: Τμήμα Φιλολογίας", Α' (1991) 283-293. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ableitungen der idg, aidh-«Brennen» und dau-«Dss» im Griechischen / by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας, 1991 . 14 σ. , Τόμος: "Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής: Τμήμα Φιλολογίας", Α' (1991) 363-374. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των εξαιρετικών τιμών μιας τάξεως υπερβατικών συναρτήσεων: by Αναστασιάδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, 1934 . 44 σ. , Τόμος Β' (1933), σ. 83-124 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
J. Β. Bury, the imperial administrative system in the ninth century: by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1968 . 76 σ. , Τόμος Ι (1968), 167-240 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικές πληροφορίες για τους ναούς του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Αντωνίου από το κτηματολόγιο της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1918 / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Τμήμα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής, 1994 . 16 σ.: , Τόμος: "Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Θεολογίας", 4 (1994) 729-744. Καιρός: Αφιέρωμα στον καθηγητή Δαμιανό Αθ. Δόικο. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτος λόγος του Ιωάννη Πατούσα (1677-1712). by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1988 . 12 σ. , Τόμος Διακονία. Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου, σ. 481-490 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha