Ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης και ο Χριστιανισμός / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 30 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 7 (1966-67) 1-30 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημασία της Θεσσαλονίκης για τον Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό. by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 3 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 11-13 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιδιώξεις της αποστολής Κυρίλλου και Μεθοδίου εις την Κεντρικήν Ευρώπην. by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 28 σ. , Τόμος Κυρίλλω και Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι, σ. 1-28 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θέσις της φιλοσοφίας εντός και εκτός του χριστιανισμού κατά τον Κλήμεντα Αλεξανδρέα. by Πολυζωίδης, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 25 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνισμός και Χριστιανισμός / by Αντωνόπουλος, Κοσμάς Ε. Publication: Χ.τ.: Σύλλογος διά την Προστασία του Ελληνικού Πολιτισμού, 1997 . 14 σ. ; 28x19 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο βασιλικός χριστιανισμός: by Παπαγεωργίου-Εράλδυς, Γεώργιος Publication: Τρίκαλα: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί, 1956 . 24 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανισμός και πολιτική:   Publication: Αθήνα: Δαμασκός, 1947 . 36 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδεία ελληνική και χριστιανική. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία, 1966 . 24 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η διάδοσις του Χριστιανισμού κατά τους χρόνους των Τριών Ιεραρχών: by Κοτσώνης, Ιερώνυμος Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966 . 32 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικαί μεταρρυθμίσεις. by Μισιρλής, Β. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιγόνης, Άγγελος, 1933 . 31 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περίληψις ιεράς ιστορίας: Από της Κτίσεως του Κόσμου, έως της του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Αναλήψεως / by Καλαμβακίδης, Δημήτριος Publication: Κωνσταντινούπολη: Παρά Α. Αργυράμμω, 1835 . 32 σ. ; , Λείπουν οι σελίδες 5-21. 18x12 εκ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρίπτυχον κοινωνικών αντιθέσεων υπό το φως του χριστιανισμού. by Κυράτσος, Διονύσιος Κ, Μητροπολίτης Δράμας Publication: Δράμα: χ.ε., 1967 . 32 σ. , Τα δύο αντίτυπα αποσυρμένα. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
"Δεν έμειναν άνθρωποι...". by Κυράτσος, Διονύσιος Κ, Μητροπολίτης Δράμας Publication: Δράμα: χ.ε., 1965 . 28 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Προς το αρχέτυπον κάλλος. by Κυράτσος, Διονύσιος Κ, Μητροπολίτης Δράμας Publication: Δράμα: χ.ε., 1967 . 31 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Χριστιανισμός και κοινωνική οικονομική. by Σαββόπουλος, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, Αργ., 1944 . 24 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανθρωπισμός εις την ιστορικήν συνάντησιν Χριστιανισμού και Ελληνισμού. by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Θέσεις και ιδέαι, 1978 . 18 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι εν αναφορά προς την χριστιανικήν αλήθειαν. by Σταμάτης, Ευάγγελος Σ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος», 1968 . 16 σ. , Τόμος Η΄ Συνέδ. Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μ. Βασίλειος», σ.27-42 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χριστιανικό νόημα της ιστορίας. by Καστανάς, Θεόδωρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Χρονικά Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1961 . 15 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κλασσικισμός-Χριστιανισμός. by Κονδυλίου, Χρυσαφίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ηχώ του Βυζαντίου, 1969 . 15 σ. , Τόμος Έτος Γ (1968) Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί προϋποθέσεις και αποτελέσματα της συναδελφώσεως χριστιανισμού και ελληνισμού. by Κουμίδης, Φώτιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πάνταινος: Επίσημον Δελτίον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 1950 . 15 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha