Συμβολή στην ελληνική τουρκολογία: by Χιδίρογλου, Παύλος Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 1990 . 574 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der Zeit Bayezid ΙΙ. und Selim Ι. by Σαλακίδης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 152 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Opic na Turski documenti za saprotivata i nacionalnozevoljucionnite borbi na balgarskija narod pzez ΧΙΧ vek.   Publication: Sofija: Narodna Biblioteka Kiril i Metodij, 1984 . 342 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Opis na osmanski dokumenti za kipar zapazeni v arhivite na orientalskija otdel na narodnata biblioteka "Kiril i Metodij""=repertoire de documents ottomans sur Chypre conserves dans le departement oriental de la Bibliotheque Nationale ""Cyrille et Methode"". by Θεοχαρίδης, Ιωάννης Publication: Sofija: Narodna Biblioteka Kiril i Metodij, 1984 . 162 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ισλάμ στα Βαλκάνια: by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 1997 . 262 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les origines légendaires et l'histoire de Χéropotamou et de Saint-Paul de l'Athos: by Binon, Stéphane Publication: Louvain: Museon, 1942 . xv+335 σ.: Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα του μετοχίου "Ορφάνη" της Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους. (1535-1733). by Παπάζογλου, Γιώργος Publication: Καβάλα: Δήμος Καβάλας, 1987 . 112+xii σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les peintures des manuscrits de la «Khamseh» de Nizâmî au Topkapi Sarayi Μüzesi dΊstanbul. by Stchoukine, Ivan Publication: Paris: Librairie Paul Geuthner, 1977 . (10)+172 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικόν Αρχείον Βεροίας : εκλογαί / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1942 . 129 σ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Pismenite tradicii na Balkanite ΙΧ-ΧΙΧ v. : Gracki, slavjanski i orientalski pakopisi o sbirkata na centara za slavjano-Bizantijska proucavanja "Prof. Ivan Dujcev" Kam Su "Cv Kliment Ohridski. Catalog=Les traditions ecrites dans les Balkans IXe-XIXe s.: by Džurova, Axinia Publication: Sofija: Centro di Ricerche Slavo-Bizantine «Ivan Dujcev», 2006 . 98 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα οθωμανικά έγγραφα της μονής Βαρλαάμ Μετεώρων 16ος-19ος αι. / by Λαΐου, Σοφία Publication: Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού Ελληνισμού, 2011 . 511 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha