Η φιλοσοφική και η δογματική πραγματεία του κωδ. 116 της Μονής Δοχειαρίου / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 23 (1970) 320-330 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας ανέκδοτος λόγος του Νικηφόρου Χρυσοβέργη στον Κωνσταντίνο Μεσοποταμίτη / by Κοτζαμπάση, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1991 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 42 (1991-92) 291-301 24x17 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα της βυζαντινής σχεδογραφίας / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 25 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 45 (1995) 277-302 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα αδημοσίευτο χειρόγραφο του 15ου αιώνα περί των κυκλικών φωτοστεφάνων των ιερών προσώπων / by Προβατάκης, Θωμάς Μιχ. Publication: Wien: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 1982 . 24 σ. : , Δημοσιευμένο στο: "Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik", 32/4 (1982) 261-284. Στο περιοδικό δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά του "XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Akten II/4". Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκφράσεις του μοναχισμού στο εικονογραφημένο βυζαντινό χειρόγραφο / by Γαλάβαρης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1996 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τάσεις του Ορθόδοξου Μοναχισμού: 9ος-20ος αιώνας", σ. 237- 250. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος λειτουργικών ειληταρίων ιερών μονών Μεγίστης Λαύρας & Βατοπεδίου / by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 17 σ. : , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τ.4 (1957) 391-408 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Θεσσαλονικεύς ζωγράφος του 14ου αιώνος «κυρ-Μανουήλ» / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2012 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 33 (2012) 155-160. Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα άγνωστο Μηνολόγιο με εικονογραφημένα αρχικά : by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2003 . 14 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", 24 (2003) 171-184. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
A never yet deciphered Greek palimpsest Codex Athous Zographou Il'inskiy 40 / by Alexandru, Stefan Publication: Bonn : Verlag Dr. R. Habelt GmbH, 2011 . 22 +xxiv σ.: 25x17 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορισμός Δημητρίου Δεσπότου του Παλαιολόγου (Ιούλιος 1462) / by Σιγάλας, Αντώνιος Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1930 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 3/2 (1930) 341-345 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέτρος ιερεύς ο βιβλιογράφος / by Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1935 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 9/1 (1936) 17-20 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρά θρακικά μελετήματα: Β΄. Χειρόγραφον της Μονής του Γρηγορίου Πακουριανού παρά την Στενήμαχον / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 234-252. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιακά έγγραφα της εν Άθω ιεράς μονής του Βατοπεδίου / by Γούδας, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1926 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1926) 113-134 Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιακά έγγραφα της εν Άθω ιεράς μονής του Βατοπεδίου / by Γούδας, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1927 . 37 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1927) 211-248 Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένα χειρόγραφα / by Καδάς, Σωτήρης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, 2006 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Άγιον Όρος και προχριστιανική αρχαιότητα", σ. 213-232. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι μικρογραφίαι του Μυθιστορήματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1969 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 32 (Ιαν.1969) 27-29 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επινόησις της παρασημαντικής των κατά τον Μεσαίωνα λειτουργιών και υμνολογικών χειρογράφων των ανατολικών εκκλησιών / by Τσέτσης, Ι. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1885 . 81 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", Έτος 9, τχ. 7-8-9 (1885) σ. 413-493. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα, κειμήλια εκκλησιαστικά : λεηλασίες πολιτιστικών αγαθών / by Παπάζογλου, Γιώργος Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 16 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.141-156 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha