Επαφές των πόλεων της Μ. Ασίας με την Χαλκιδική κατά την αρχαιότητα. by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2000 . 7 σ. , Τόμος "Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας, του Πόντου, της Αν. Θράκης και η Χαλκιδική", σ.223-229 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο χαρτοφύλαξ Νικηφόρος ο Ιβηρίτης και η επανάστασις εις την Χαλκιδική / by Μάξιμος Ιβηρίτης, Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 32 σ.: , Τόμος : "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας: Πρακτικά του τέταρτου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ποσείδι Χαλκιδικής, 13-15 Οκτωβρίου 1995, σ. 156-188. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για την τουρκοκρατούμενη Χαλκιδική του 19ου αι.: by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 11 σ. , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.201-211 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Χαλκιδική / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 170 σ.: , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.253-423 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αρχιτέκτων Ξενοφών Παιονίδης και τα έργα του στη Χαλκιδική / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 34 σ.: , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.501-534 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετάξι και ζώα: by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 15 σ.: , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.535-549 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας / by Σταυρίδης, Σταύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 20 σ.: , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.550-569 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάσταση της Χαλκιδικής κατά την τελευταία περίοδο της τουρκικής διοικήσεως. Πληροφορίες του Τούρκου διοικητή Κασσάνδρας Ταχσίν Ουζέρ / by Ζεγκίνης, Ευστράτιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 12 σ. , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.189-200 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθανάσιος Σταγειρίτης λόγιος των αρχών του 19ου αι./ by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 12 σ. , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.424-435 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ίχνη των πόλεων της Ανατολικής Χαλκιδικής / by Winter, Eva Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2001 . 12 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 13, 1999", σ.283-294 | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα τοπογραφικά στοιχεία για την χώρα των Χαλκιδέων. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 25 σ.+(11) εικ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 405-440 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Απόλις και χώρα στην Αρχαία Μακεδονία και Θράκη". Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα, 9-11 Μαΐου 1986, Θεσσαλονίκη 1990, σ.109-144 Βλ. VI-187-196 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nouvelles données sur l'architecture archaïque en Macédoine centrale et en Chalcidique. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 14 σ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 533-542 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "Les grands ateliers d'architecture dans le monde égéen du VIe siècle av. J.-C. Actes du colloque dΊstanbul, 23-25 Mai 1991 (Varia ANATOlicaΙΙΙ)", Instanbul, 1993, σ. 89-95, πίν. ΧΙΙ-XIV. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Chalcidique. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 14 σ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 533-542 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "Version Originale de: Calcidica, Penisola. "Enciclopedia dell' Arte Antica"". Secondo Supplemento 1971-1994, Ι, Roma, 1994, 810-814. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Anciennes nécropoles de la Chalcidique. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 21 σ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 575-594 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "Νécropoles et sociétés antiques (Gréce, Italie, Languedoc)". Actes du Colloque international du Centre de Recherches Archéologiques de l'Université de lille ΙΙΙ, lille, 2-3 Décembre 1991, Naples, 1994, 79-98 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιγραφή του Χολομώντα=The Holomondas inscription. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 20 σ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 628-647 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "Επιγραφές της Μακεδονίας". Γ΄ Διεθνές Συμπόσιο για τη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, 8-12 Δεκεμβρίου 1993, Θεσσαλονίκη, 1996, σ. 208-227. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cities and sanctuaries of the Archaic Period in Chalkidike. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 15 σ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 679-692 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "The Annual of the British School at Athens", 91, 1996, 319-328, pls 46-49. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek colonisation in the littoral of Chalcidice and Lower Macedonia. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 24 σ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 739-762 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταθμητικοί κανόνες στη Χαλκιδική κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. / by Ψωμά, Σελήνη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ..25-36. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χριστιανική Χαλκιδική. by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Αθήνα: Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ορμύλια, 2002 . 96 σ.: , Τόμος Χαλκιδική, σσ.103-198 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική. by Καμπούρη, Ευαγγελία Α. Publication: Αθήνα: Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ορμύλια, 2002 . 18 σ.: , Τόμος Χαλκιδική, σσ. 199-216 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha