Φαινόμενα αποικισμού : οι Ευβοείς στις ακτές του Θερμαϊκού κόλπου και της Χαλκιδικής / by Σουέρεφ, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2006 . 26 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.19(2006) σ.30-53 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Eκ μεσημεριού προπολεμικώς" : Ένα ιερό της αρχαίας Κουρσίδας και άλλα ευρήματα από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης = by Κεφαλίδου, Ευρυδίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 49 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 414-462 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος Καπετάν Γιαγλής: by Πάππας, Βασίλειος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2012 . 400 σ.: , Το 3ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμμανουήλ Παπάς: το βιβλίο, το αρχείο εγγράφων και η ανάγκη για εκ νέου έρευνα στις αρχειακές μονάδες / by Βλασίδης, Βλάσης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2018 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 4 (2018) 119-128 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Χαλκιδική άλλοτε και τώρα : ιστορικαί μελέται / by Βασιλικός, Β. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1926 . 15 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης" (1926), 58-72 Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας γαιοκτήμονας από τη Χαλκιδική στα τέλη του 14ου αιώνα / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1984 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Ε' Πανελλήνιο Ιστορικό συνέδριο: Πρακτικά", σ. 23-40 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πηγαί της ιστορίας της Χαλκιδικής   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 10 σ. , Αρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.8-17 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την επανάστασιν της Χαλκιδικής του 1821   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 7 σ. , Αρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.18-25 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα σχετικά με την ιστορίαν της Χαλκιδικής : by Κότσιανος, Στέφανος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 5 σ. , Αρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.25-29 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επανάστασις στη Χαλκιδική το 1821 : η συμμετοχή των Αγιορειτών και ο ρόλος του Εμμ. Παππά / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.37-52 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα εκ του αρχείου του καπετάν Βάλτσα / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.53-73 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία ιστορική ανασκόπησις του ρόλου τον οποίον έπαιξε η Χαλκιδική κατά την επανάστασιν του 1821 και τας μετέπειτα μικροεπαναστάσεις μέχρι της σήμερον / by Παπανικολάου, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.3 (1962), σ.46-61 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βολερόν ή Βουλερόν και η Χαλκιδική / by Αποστολίδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.3 (1962), σ.61-65 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς έδρασαν τα αντάρτικα σώματα στη Χαλκιδική / by Οικονόμου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.3 (1962), σ.115-117 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναμνήσεις από τον μακεδονικό αγώνα / by Οικονόμου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.3 (1962), σ.117-119 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική το 1854 / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 48 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.4 (1962), σ.123-171 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έθιμα και παραδόσεις της Χαλκιδικής / by Παπασταύρου, Σταύρος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.4 (1962), σ.172-202 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
50 δημοτικά τραγούδια Νικήτης / by Αναγνωσταράς, Τριαντάφυλλος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.4 (1962), σ.205-221 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια της Κασσάνδρας / by Μανώλης, Αριστείδης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.4 (1962), σ.222-233 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίες ελληνικές λέξεις στο ιδίωμα της Γαλατίστης / by Καλογεράς, Βασίλειος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.4 (1962), σ.239-248 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha