Ο ξεριζωμένος ελληνισμός στη Χαλκιδική / by Πάππας, Βασίλειος Ν. Publication: Πολύγυρος : Χ.ε., 1990 . 6 σ. : , Αναδημοσίευση από το "Μήκος και πλάτος" 28x21 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφή του 1552 από τα Σιδηροκαύσια της Χαλκιδικής /   Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 2008 . 26 σ.; , Δημοσιευμένο στο: Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Επιγραφικής (Πρακτικά). Θεσσαλονίκη 24-25 Νοεμβρίου 2001. Στην μνήμη της Φανούλας Παπάζογλου, σ. 165-180. 28x21 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωπογραφία αγωνιστών του 1821 από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη : by Παπαοικονόμου, Νικόλαος Εμμ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 655 σ.; 24x14 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής / by Καραμπατάκης, Αστέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 38 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Χρονικά της Χαλκιδικής", τχ. 42-43 (1987-88) 55-93 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας / by Σχινάς, Νικόλαος Θ. Publication: Κοζάνη : Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2014 . 204 σ.: 17x12 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα εκ του αρχείου του καπετάν Βάλτσα / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1961 . 20 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Χρονικά Χαλκιδικής", (1961) 53-73 24x17 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βάβδος. Ιστορική και εκκλησιαστική μελέτη: by Παπάζης, Δημήτριος Αγ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2016 . 471 σ.: 24x17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κωμόπολη Κασάνδρεια (πρώην Βάλτα) Χαλκιδικής: by Ματαυτσής, Βασίλειος Γ. Publication: Κασσάνδρεια Χαλκιδικής: Πολιτιστικός Σύλλογος Κασσάνδρειας, 2006 . 2 τ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Makedonische Fahrten: ΙΙ. Die Makedonischen Niederlande/ by Struck, Adolf Publication: Sarajevo: Daniel A. Kajon, 1908 . (8)+99: Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λαϊκοβυζαντινή ζωγραφική του ΙΘ' αιώνα : δέκα φορητές εικόνες των ιερών ναών Αγίου Νικολάου Πολυγύρου και Αγίου Στεφάνου Αρναίας Χαλκιδικής / by Παϊσίδου, Μελίνα Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 51 σ.; , Ανάτυπο από τα "Χρονικά Χαλκιδικής", τχ.42-43(1987-88) 95-146 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The story of Chalkidians in Australia / by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Melbourne: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2016 . xii+359 σ.: 27x20 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θρυλική μορφή του Ιερισσιώτη Μακεδονομάχου Καπετάν Γιαγλή / by Πάππας, Βασίλειος Ν. Publication: Πολύγυρος : Χ.ε., 1988 . 11 σ. : 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το "Ξύπνα λαέ" του Γ.Ν. Φωτάκη : χριστιανική πολιτική ουτοπία στη Χαλκιδική του ΄40 / by Μποζίνης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 13 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τ.41 (2015-16) 307-320 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκτός του Άθω εκκλησιαστική αρχιτεκτονική / by Θεοχαρίδου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 204-213 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωστικές ανασκαφικές έρευνες στη Χαλκιδική το 2010 / by Τσανανά, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2014 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 24, 2010", σ. 411-420. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας περίπατος στη Χαλκιδκή   Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1928 . 11 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1928), σ.254-264 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγικά επεισόδια των σεισμών της Χαλκιδικής / by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1934 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1934), σ.186-192 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "Χαλκιδείς" επί Θράκης και το όνομα Χαλκιδική / by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 2013 . 7 σ.: , Άρθρο από το "Ελιμειακά : εξαμηνιαίο περιοδικό" (2013) σ.86-92 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιομετρική μελέτη μεταλλικών αντικειμένων από τα Στάγειρα / by Κιουρτζόγλου, Ευαγγελία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2001 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 13, 1999", σ.295-304 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνθήκες διαβίωσης των αρχανθρώπων στη Χαλκιδική / by Πουλιανός, Άρης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 8 σ.: , Τόμος: "Α΄ πανελληνίου συμποσίου ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής", σ. 65-72. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha