Η μουσική της Χαλκιδικής και οι λαϊκοί οργανοπαίκτες. Καταγραφές τραγουδιών / by Κοψαχείλης, Στέλιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Χρονικά της Χαλκιδικής, 1992 . 63 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέες ειδήσεις για τις επαναστάσεις του 1821-1829 και 1854 στη Μακεδονία / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 20 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 1-20 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Από το αρχείο της ιεράς Επισκοπής Αδραμερίου / by Καραμπατάκης, Αστέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 10 σ.; , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 34-43 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πειρατεία στα παράλια της Χαλκιδικής γύρω στα 1830 / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 21 σ.: , Τόμος: Α΄ Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας Αρχαιολογίας Χαλκιδικής, σ.23-43 | Δημοσιευμένο και στο «Θεσσαλονίκεια και άλλα μακεδονικά μελετήματα», σ. 176-195. 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατοικίες του 18ου και 19ου αιώνα στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1984 . 24 σ.: , Ανάτυπο από το : "Α' Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής", (1984), 305-329 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Χαλκιδική στην επανάσταση του 1821 / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1988 . 30 σ.: , Ανάτυπο από τα "Χρονικά Χαλκιδικής", τχ.42-43 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Le décor tératologique du Paris. GR 690 : Autrefois Conservé dans la bibliothéque de Sainte-Anastasie Ά Galarinou (Chalcidique) / by Babic, Gordana Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 11 σ.: , Ανάτυπο από "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ.21-31 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der Bergbau in Makedonien und Chalkidike by Struck, Adolf Publication: Wien: Deutsche Trundschau für geographie und statistik, 1907 . 9 σ.: , Τόμος ΧΧΙΧ (Σεπτ. 1907), σ. 529-545 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Επανάστασις του 1854 εις την Χαλκιδικήν χερσόνησον / by Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 23 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Ε΄(1959), σ. 101-124 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή μουσική και το δημοτικό τραγούδι επί τουρκοκρατίας στην Χαλκιδική / by Κοψαχείλης, Στέλιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 18 σ.: , Τόμος "Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ι.Λ.Ε.Χ.", σ. 484-500 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Chalcidique vue par Charles Avezou. by Avezou, Charles Publication: Αθήνα: Bulletin de Correspondance Hellenique, 1979 . 98 σ.: , Τόμος 103 (1979) 229-326 | Υπάρχει αφιέρωση. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμμετοχή της Χαλκιδικής στην επανάσταση του 1878 / by Κότσιανος, Στέφανος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Χρονικά της Χαλκιδικής, 1973 . 13 σ. , Ανάτυπο από τα "Χρονικά της Χαλκιδικής", 19-20 (1970) 3-13. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά αρχαιολογικά / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 93 σ.+69 πίν.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 7 (1966-67) 277-368+69(πίνακες) Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κοινόν των Χαλκιδέων και οι Ολύνθιοι by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1947 . 19 σ. , Τόμος ΣΤ' (1947) 1-19 Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος ναυτικών μενέα στοιχεία για τις ναυμαχίες στην επαναστατημένη Χαλκιδική: by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Χρονικά της Χαλκιδικής, 1979 . 62 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια της επαναστάσεως του 1854 by Καμηλάκης, Παναγιώτης Ι. Publication: Αθήνα: Θεσσαλικά Χρονικά: Δελτίοτης εν Αθήναις Ιστορικής και Λαογραφικής εταιρείας των Αθηνών, 1976 . 44 σ. , Τόμος 11 (1976) 159-182 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Turkey and its resources: Its municipal organization and free trade: by Urquhart, David Publication: London: χ.ε., 1833 . 7 σ. Date:1833 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. by Κοψαχείλης, Στέλιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1992 . (4)+93 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bilan intellectuel: by Βαλουγεώργης, Ιωάννης Publication: Paris: χ.ε., 1982 . 12σ.+2φ.+10σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η άγνωστη σημαία των Ελλήνων επαναστατών της Χαλκιδικής κατά την επανάσταση του 1821 by Κοντογιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2008 . 13 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha