Ανασκαφές στην αρχαία Σκιώνη και στα αρχαία Στάγειρα κατά το 1991 / by Σισμανίδης, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1994 . 16 σ.: , Τόμος "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 5, 1991", σ. 319-334 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις κάνθαροι και ένας κρατήρας από τη θέση Κούκος Συκιάς / by Carington-Smith, Jill Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1994 . 14 σ.: , Τόμος "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 5, 1991", σ. 335-348 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβιομηχανικές οινοποιητικές εγκαταστάσεις στον Αγιο Νικόλαο Χαλκιδικής by Βαλαβανίδου, Αναστασία Publication: Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1998 . 13 σ. , Τόμος "Αμπελοοινική ιστορία στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης", σσ. 489-501 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στέφανου Αθαν. Κοτσιάνου, Ένα ταξίδι στη Χαλκιδική στα 1793. Εντυπώσεις και κρίσεις του Γάλλου προξένου Θεσσαλονίκης Ε. Cousinery [Βιβλιοκρισία]/ by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία από τα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 452-453 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί διηγήσεις διάφοροι : Θαύμα εις τον ναόν της Ζωοδόχου Πηγής ή Παναγίας Λαγουδιανής. Αφηγήσεις διά την εν Χαλκιδική επανάστασιν του 1854 / by Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 536-541 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικό συμπόσιο στην Χαλκιδική για την ιστορία της κατά την τουρκοκρατία / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 5 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 30 (1995-1996) 335-339 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεση του νομιάτρου Γ. Παπανικολάου για την Χαλκιδική / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 20 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 32 (1999-2000) 293-312 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθ[α]νάσιος Μινόπουλος: by Ιωαννίδης, Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 2 σ. , Ο συγγραφέας αναφέρει και την ιδιότητά του "Συνταγματάρχης Ιππικού". Βλ. και τη "Διόρθωσις εσφαλμένης φράσεως", 17 (Σεπτ.1930) 9, που αναφέρεται στο κείμενο. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inclosure in No.95. Consul-General Sir Α. Biliotti to Sir Ν. Ο'Conor. (Salonica, September 9, 1901): by Biliotti, Alfred Sir Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . 2 σ. , Τόμος "Turkey. No 1 (1903). Correspondence...", σ. 91-92 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχές αποκατάστασης και ανάδειξης των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. Εφαρμογές στη Χαλκιδική by Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2006 . 14 σ.: , Τόμος Αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, σ. 173-186 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεθοδολογία διατηρήσεως των οικισμών της Χαλκιδικής: by Κουφουδάκης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 13 σ. , Τόμος "Α' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειολαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)", σσ.147-160 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώιμος ευβοϊκός αποικισμός της Χαλκιδικής by Τιβέριος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 22 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 1-22 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την έρευνα επί της γενέσεως των κοιτασμάτων σιδηροπυρίτου της Ανατολικής Χαλκιδικής by Κατράκης, Σταύρος Publication: Αθήνα: Αφοί Ρόδη, 1939 . 29 σ.; , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μουσική στην αρχαία Χαλκιδική. Αριστοτέλης και μουσική / by Κοψαχείλης, Στέλιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1996 . 40 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαλκιδική [Ετήσιο λεύκωμα]:   Publication: Θεσσαλονίκη: ΧΑΝΘ., . 8 φυλλάδια σ.: , Υπάρχουν τα εξής: Χαλκιδική '79. Χαλκιδική '80. Χαλκιδική '81: 10 χρόνια. Χαλκιδική '82. Χαλκιδική '85. Κατασκηνώσεις '91. Κατασκηνώσεις Χ.Α.Ν.Θ. 1997, 2203, Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Herausgegeben vom Hotelverband Thessaloniki-Chalkidiki in Zusammenarbeit mit der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr.   Publication: Θεσσαλονίκη: Grapholine, . 32 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαλκιδική=Χαλκιδική. by Τσιτσόπουλος, Σ.Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 . 40 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη τουριστικής αναπτύξεως Χαλκιδικής:   Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1965 . 22 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απονομή της δικαιοσύνης εν Χαλκιδική επί τουρκοκρατίας. by Κότσιανος, Στέφανος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1964 . 31 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνοψις των υπέρ της ελευθερίας ηρωϊκών της Χαλκιδικής αγώνων: by Στάμος, Παναγιώτης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί, 1954 . 32 σ.; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha