Θεολογία και διαπροσωπικαί σχέσεις κατά τον Μέγα Φώτιον. by Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1974 . 186 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Photii Patriarchae lexicon: by Θεοδωρίδης, Χρήστος Publication: Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1982 . lxxxii+462+(10) σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το λεξικό του Φωτίου: by Τσαντσάνογλου, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 119 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Φωτίου ομιλίαι / by Φώτιος Α', Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959 . ιδ+128+8χ.α.+269 σ.: 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Φωτίου του σοφωτάτου και αγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Επιστολαί: by Φώτιος Α', Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Εν Λονδίνω : D. Nutt, 1864 . (4)+583 σ. ; , Το δεύτερο αντίτυπο της δωρεάς της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας φέρει σφραγίδες: «Βιβλιοπωλείον Π. Γ. Μάϊμου εν Σύρω» και «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία» 28x22 εκ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φώτιος: by Ζάνος, Πέτρος Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: Βυζαντίδος (Κωνσταντινούπολη), 1864 . 58 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ακάθιστος Ύμνος. Οι Ρώς και ο Πατριάρχης Φώτιος. by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 88 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωτίειος Βιβλιοθήκη ήτοι επίσημα και ιδιωτικά έγγραφα και άλλα μνημεία σχετικά προς την ιστορίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά γενικών και ειδικών προλεγομένων. Μέρος πρώτον και δεύτερον] by Γεννάδιος Αραμπατζόγλου, Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Publication: Κωνσταντινούπολη: Βακαλόπουλος, Τάσσος, 1933 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι επίτομοι. Τόμος Α΄, σ. ιστ΄+248. Τόμος Β΄, σ. ιε΄+272. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Photius et ecclesia Romana: by Hofmann, Georg Publication: Rome: Pontificia Universita Gregoriana, 1932 . 52 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Le schisme de Photius: by Dvornik, Francis Publication: Paris: CERF., 1950 . 665 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α successful council of Union: by Meijer, Johan Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1975 . 293 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha