Καλλιεργητικές μονάδες και πραγματικές καλλιέργειες στην Τουρκοκρατία by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1991 . 9 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις του βουλευτού Τριφυλίας Σ. Σωτηρόπουλου περί του φορολογικού συστήματος συνταχθείσα κατά το έτος 1867. by Σωτηρόπουλος, Σ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1867 . 72 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1867 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Turkey. No 3 (1907). Despatches from the british adviser on the Macedonian Financial Commission. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. June 1907.   Publication: London: Harrison and Sons, 1907 . (2)+44 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δημοτικός δασμός καταναλώσεως εν Δωδεκανήσω by Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Publication: Ρόδος: χ.ε., 1953 . 15 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αίτησις προς την Εθνικήν Βουλήν της Ελλάδος   Publication: Κέρκυρα: Τύποις «Ερμού», 1894 . 8 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κανουνναμέδες του Μοριά / by Μπαλτά, Ευαγγελία Publication: Αθήνα: Ιστωρ, 1993 . 21 σ. , Τόμος: "Ιστωρ", 6(1993) 29-70. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντιδράσεις Θασίων το 1911 κατά της επιβολής νέων τουρκικών φόρων / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Καβάλα: Θασιακή Ένωση Καβάλας, 1996 . 4 σ. , Τόμος: "Θασιακά", 9 (1994-1995) 67-70. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιρμάνιον διακανονισμού φορολογικών θεμάτων προνομίων και άλλων τινων παρεμφερών ζητημάτων του Αγίου Όρους / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 11 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-65) 256-265 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Φορολογικές κατηγορίες των χωριών της Θεσσαλονίκης κατά την τουρκοκρατία / by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 88 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Κ (1980) 375-462 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλικός φόρος της Θεσσαλονίκης κατά τον 15ο αιώνα / by Spremic, Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 15 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 9 (1969) 33-47 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα ιδιοκτησίας-φορολογίας και διώξεις στη Νάουσα στα χρόνια 1870-1877 : by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 32 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΘ΄ (1979) 93-124 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le vozarliq: by Beldiceanu, Nicoara Publication: Munchen: Sudost-Forschungen, 1973 . 18 σ. , Τόμος ΧΧΧΙΙ (1973) 73-90 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινωνικοοικονομική ιστορία της Χίου: by Μπελλές, Χρήστος Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 221 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φορολογική νομοθεσία κατά την ελληνικήν επανάστασιν (1821-1826) / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1978 . 25 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονκή Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών", τόμος 10, 1153-1174 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κτηματολόγιο και φορολογικό σύστημα του Βυζαντίου / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Χ. τ. : Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Σχολή Μωραΐτη), 2010 . 22 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Ο σκοτεινός μεσαίωνας : Επιστημονικό Συμπόσιο 16 & 17 Μαρτίου 2007", σ. 177-188. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεωρία του A.Piganiol για την Iugatio-Capitatio και οι νεώτερες αντιλήψεις για την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών στο Βυζάντιο / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1960 . 26 σ. ; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής", τ.Η (1960) 19-46 24x17 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die kollektive steuerverantwortung in der frühbyzantinischen zeit / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Wiesbaden : Franz Steiner Verlag, 1956 . 33 σ. ; , Ανάτυπο από το "Sozial-und Wirtschaftsgeschichte", τ.42, τχ.4 (1956) 289-322 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μετά την ελληνική επανάσταση του 1821 φορολογικοί και λοιποί συναφείς νόμοι, διαμορφωτικοί νομικών χαρακτηρισμών ιδιωτικών δικαιωμάτων / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2015 . 23 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 40 (2013-14) 149-172 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη κατά τα τέλη του 18ου αιώνος / by Καιροφύλας, Κώστας Publication: Κοζανη : χ.ε., 1938 . 3 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1938) σ.119-121 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέες κατευθύνσεις και σοβαρές διαστάσεις στο Άγιον Όρος / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.3 (1962), σ.3-12 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha