Η λαϊκή αρχιτεκτονική της Φλώρινας / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις", τχ. 63-65 (1962) 83-98. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας στη Φλώρινα και η παρουσία του αρχιτέκτονα Αριστομένη Βάλβη στην πόλη / by Ζαρκάδα, Χριστίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2004 . 20 σ. : , Δημοσιευμένο στο : "Μνημείο και Περιβάλλον", 8 (2004) 79-98 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Φλώρινας και η περιοχή της   Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 306 σ.: 29x21 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη μυθολογία της Φλώρινας / by Μέλλιος, Λάζαρος Αναστ. Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 4 σ. , Δημοισευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινας και η περιοχή της", σ. 2-5 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εκκλησία της Φλώρινας / by Μπαρδάκας, Ιουστίνος Γ. αρχιμανδρίτης Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινας και η περιοχή της", σ. 60-65 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βυζαντινοί χρόνοι / by Κυριακούδης, Ευάγγελος Ν. Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 66-87 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χρόνια της τουρκοκρατίας (14ος -18ος αι.) / by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 88-105 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νεότερη και σύγχρονη περίοδος / by Γούναρης, Βασίλης Κ. Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 106-125. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφυγικές εγκαταστάσεις από τη Μ. Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη / by Φωτιάδης, Κώστας Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 126-131. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μοναστηριώτες της Φλώρινας / by Βόσδου, Θεόδωρος Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 132-135. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι απόδημοι της Φλώρινας / by Πύρζας, Κωνσταντίνος Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 136-141. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα / by Τσώκας, Ανδρέας Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 144-151 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νεότερη εκκλησιαστική ζωγραφική / by Ζάρρα, Ιλιάνα Θ. Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 152-167. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοσμική αρχιτεκτονική στη νεότερη περίοδο / by Ζαρκάδα, Χριστίνα Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 168-175 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εικαστικές τέχνες / by Μπέσσας, Δημήτριος Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 176-187. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κτιστάδες της Φλώρινας / by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 188-197. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αργυροχρυσοχοΐα / by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 198-203 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χορτοπλεκτική, βεργοπλεκτική / by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 204-211 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κηροπλεκτική / by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 212-215 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγγειοπλαστική / by Μεκάσης, Δημήτριος Publication: Χ.τ.: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρνας, 2002 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η Φλώρινα και η περιοχή της", σ. 216-219 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha