Αι ανασκαφαί της Φλωρίνης / by Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1932 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1932), σ.289-290 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Φλώρινα στην επανάσταση του 1821 : η σημασία του Αρχείου Ιεροδικείου Βερροίας δια την μελέτην της νεωτέρας Μακεδονικής ιστορίας / by Τζιάτζιος, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 9 σ. ; , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.135-143 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κτίριο Πέιου στον πυρήνα του ιστορικού κέντρου της Φλώρινας: by Παπαγιαννάκης, Μιχαήλ Publication: Φλώρινα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας "Βασιλικής Πιτόσκα", 2016 . 126 σ.: 21x29 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελετώντας το αρχείο του Νικολάου Στ. Χάσου Δημάρχου Φλώρινας 1934-1943 / by Μούζα, Θεολογία Publication: Φλώρινα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας "Βασιλικής Πιτόσκα", 2016 . 251 σ.: 24x17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στο εργαστήριον του γλύπτου Δημ. Καλαμάρα / by Σπύρογλου, Σταύρος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1957 . 4 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1957) σ.221-224 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταπολεμική αρχιτεκτονική της Φλώρινας (1950-1970) / by Βοσκοπούλου, Χρυσούλα Χ. Publication: Φλώρινα: Τυπ. Αφοί Χρ. Παπακοσμά, 2012 . 77 σ.; 21x28 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τρίπτυχο της θυσίας : σελίδες από τον Μακεδονικό Αγώνα / by Οικονόμου, Παντελής Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1964 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1964) σ.305-310 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύγχρονοι Μακεδόνες καλλιτέχνες / by Σπύρογλου, Σταύρος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1966 . 4 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1966) σ.281-284 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ισραηλιτική ομάς Προσκόπων Φλωρίνης:   Publication: Αθήνα: Εθνικός Οδηγός Μεγάλης Ελλάδος, 1921 . 1 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Εθνικός Οδηγός Μεγάλης Ελλάδος", 5 (1920-1921) 156. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογική ανακοίνωσις / by Πολύκαρπος, Μητροπολίτης Μογλενών και Φλωρίνης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 444-445. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο οπλαρχηγός καπετάν Λάκης Πύρζας / by Παπασταμάτης, Πάνος Publication: Φλώρινα : Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλώρινας, 1960 . 80 σ. : , Ανάτυπο από το "Αριστοτέλης", τχ.20 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταστολή της κατά του έθνους ανταρσίας : Βίτσι-Γράμμος 1946-49 (εμφύλιος) : by Γώγος, Στέφανος Publication: Φλώρινα : Εκδοτική Φλώρινας, 2001 . 360 σ. ; 24x17 εκ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναστάσιος Ναούμ-Λουκίδης : εκπαιδευτικός-έμπορος (1868-1934) / by Κοντοτόλιος, Μιχαήλ Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2001 . 8 σ.; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2001) σ. 157-164 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικαστική Φλώρινα : (1941-1976) / by Μπέσσας, Δημήτριος Publication: Φλώρινα : Δημόσια Βιβλιοθήκη, 1993 . 349 σ. : 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απελευθέρωση της Φλώρινας / by Λούστας, Νικόλαος Αργ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1979 . 7 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.1(1979) 65-71 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Φλώρινας : το παιδί / by Μέλλιος, Λάζαρος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1980 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.2(1980) 175-183 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική Φλώρινα / by Σημαντήρας, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1980 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.2(1980) 223-238 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς τίμησε το θάνατο του Παύλου Μελά η νεολαία της Φλώρινας τον Οκτώβρη του 1904 / by Μέλλιος, Λάζαρος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1985 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.5(1984-85) 121-124 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δημοπράτηση των Αγίων Εικόνων στα Θεοφάνεια και της Αγίας Μετάληψης στη Φλώρινα / by Μέλλιος, Λάζαρος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.6(1986) 135-144 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εικαστικές τέχνες στη Φλώρινα την εποχή της μεταπολίτευσης / by Γοδόση, Ζωή Publication: Φλώρινα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινα "Βασιλικής Πιτόσκα", 2018 . 286 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.343-352 24x17 εκ. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha