Μια φιλοσοφική αναδρομή στη δίπτυχη λειτουργία της γλώσσας και ο ποιητικός λόγος / by Γουνελάς, Χ.Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1993 . 29 σ.: , Δημοσιευμένο στην "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας", Τόμος Γ΄ (1993) 451-479. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La modernite de Spinoza : reflexions sur l'interpretation Spinoziste de l'ecriture / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1985 . 31 σ.; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής", τόμος Α, σ.193-222 25x18 εκ.. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Heidegger-Bibliographie / by Heidegger, Martin Publication: Meisenheim : Verlag Anton Hain, 1968 . 181 σ. ; , Διατίθεται σε φωτοτυπία 29x22 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντίπαλον δέος : έξωθεν φόβος και συλλογική δράση / by Ευρυγένης, Γιάννης Publication: Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014 . 446 σ. ; 21x14 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Handschriften und das Werk des Georgios Gemistos / by Δέδες, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 66-81 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική διάστασις του κόσμου / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1972 . 11σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1972) Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Αισθητικής =   Publication: Αθήνα: Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή, 1960 . xiii+837 σ.; 24x17 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου (1900-1981), Παναγιώτη Κ. Κανελλόπουλου (1902-1986), Κωνσταντίνου Δ. Τσάτσου (1899-1987), Ευάγγελου Π. Παπανούτσου (1900-1982), Βασιλείου Ν. Τατάκη (1897-1986):   Publication: Αθήνα: Παρουσία, 2006 . 232 σ.; 24x17 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L' art peut-il mourir? / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Bucarest : Academiei Repuplicii Socialiste România, 1976 . 4 σ. ; , Actes du VIIe Congres International d' Esthetique, Bucarest, 28 Aout-2 Septembre 1972, σ. 365-368. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική βιβλιογραφία (1950-1951) (Μέρος Β') / by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 39 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.14 (1955) 245-284 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλοσοφικό λεξικό / by Γκίκας, Σωκράτης Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Φελέκη, 1982 . 375 σ. ; 21x14 εκ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La naissance de la philosophie / by Colli, Giorgio Publication: Milano: Etitions de l'Aire, 1975 . 127 σ. ; 18x12 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος και η φιλοσοφία : by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2003 . 194 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.50 (2003), 3-194 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία της φιλοσοφίας της ιστορίας στη ρωμαϊκή ιστοριογραφία: Titus Livius, 45.4.1- 45.6.9 / by Ζάννη, Δούκαινα Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, . 11 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Φιλοσοφία των επιστημών: Κείμενα από το 10ο πανελλήνιο συνέδριο φιλοσοφίας της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. ΑΠΘ. 6-8 Μαΐου 2006", σ. 293-303. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι και αντίλογοι περί Φιλοσοφίας και Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα: Νείλος Καβάσιλας και Δημήτριος Κυδώνης / by Αραμπατζής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στα Πρακτικά : "Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία" : Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη. 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη", σ. 51-70. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία και σκέψεις για την ιστορία της νεοελληνικής φιλοσοφίας / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1986 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 41 (1986), σ. 51-56 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προτεραιότητες της ορθόδοξης σωτηριολογίας και η απόρριψη της φιλοσοφικής οντολογίας τον 14ο αιώνα. Γρηγόριος Παλαμάς και Βαρλαάμ Καλαβρός / by Αραμπατζής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2019 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.64 (2019), 13-19 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις πολιτικής φιλοσοφίας στο "Υπόμνημα στα Πολιτικά του Αριστοτέλη" του Μιχαήλ Εφέσιου / by Βαβούρας, Ηλίας Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2019 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.64 (2019), 20-30 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικασμός ή Αποδεικτική Επιστήμη; Η κριτική του Ψευδο-Ιουστίνου στην αριστοτελική φυσική / by Αχιλλεύ-Γαϊτανά, Βικτωρία Θεοδώρα Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2019 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.64 (2019), 31-39 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χρήση του Αριστοτέλη στην εκφορά και φιλοσοφική θεμελίωση των αιρέσεων του 3ου και 4ου αιώνα / by Γκρέκας, Αρίσταρχος Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2019 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.64 (2019), 40-54 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha