Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος Φιλιππίδης (1913-1923): by Αποστολίδης, Παύλος Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Σωματείο «Παναγία Σουμελά», 1996 . 262 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της ποντικής Τραπεζούντας: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1994 . 377 σ.: , Α έκδοση: Εν Οδησσώ: Π. Ζερβάτης Περάκης, 1898 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου: by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1998 . 517 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ιεράς Βασιλικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου Ζαβουλών ή Βαζελών / by Τοπαλίδης, Πανάρετος Αρχιμανδρίτης Publication: Εν Τραπεζούντι: Τύποις Γεωργίου Ε. Μιχαηλίδου, 1909 . 411 σ. , Στις σ. 400-410 υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Στη σ. τίτλου Χφ.σημειώματα. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les églises et les monastères des grands centres byzantins: by Janin, Raymond Publication: Paris: Institut Français d’Etudes Byzantines, 1975 . xvi+493 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά Γ. Θεοχαρίδη. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The church of Haghia Sophia at Trebizond. by Rice, David Talbot Publication: Edinburg: Edinburgh University Press, 1968 . 462 σ.: Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Western and provincial byzantine coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the empires of Thessalonica, Nicaia and Trebizond in the British Museum. by Wroth, Warwick Publication: Chicago: Argonaut, 1966 . xciv+344+(2)+xlii σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος (1204-1461) by Σκαλιέρης, Γεώργιος Κλ. Publication: Αθήνα: Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος Ι., . (6)+110 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αναμνήσεις και νοσταλγήματα από τον αλησμόνητό μας Πόντο : Τραπεζούντα-Ματσούκα-Αργυρούπολη : by Παπαδόπουλος, Ανέστης Publication: Έδεσσα: Ελευθέριος Κωσταρόπουλος, 1962 . 353 σ.: 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι Σταυριώται. by Γερβάσιος, Μητροπολίτης Σεβαστείας Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1919 . 87 σ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία και στατιστική Τραπεζούντος και της περί ταύτην χώρας: by Ιωαννίδης, Σάββας Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1981 . (4)+296+μη΄ σ.: , Διατίθεται σε ψηφιακή μορφή η 1η έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει, 1870. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. by Σαμουηλίδης, Χρήστος Publication: Αθήνα: Αλκυών, . 380 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενόγλωσσες πηγές και έρευνες για την ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού: by Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Publication: Αθήνα: Ωκεανίδα, 1989 . 385 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου: by Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 2005 . 283 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραπεζούς: by Μήλλας, Ακύλας Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Μίλητος, 2008 . 2 τ.: , Τόμοι 1-2 | Τόμος Β΄, σ.490. ΤόμοςΑ΄, σ. 499 | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων μετά σχεδίασμα ιστορικού περί του ελληνικού φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων / by Κυριακίδης, Επαμεινώνδας Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, 1897 . 262 σ. ; 23x16 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανδρέου Λιβαδηνού βίος και έργα. by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1975 . 309 σ.: , Τόμος Αρχείο του Πόντου. Παράρτημα; 7 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαιρέτα μου τη γη, όπου μας γέννησε: by Μαυροκεφαλίδου, Ελένη Publication: Γιαννιτσά: Μικρασιατική Εστία Ν. Πέλλας, 2007 . 132 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας by Fallmerayer, Jac. Ph. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1984 . 320 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εκκλησία Τραπεζούντος/ by Χρύσανθος Φιλιππίδης, Μητροπολίτης Τραπεζούντος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον "Εστία", 1933 . 905 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα στον Ν. Λούβαρι. Το βιβλίο προέρχεται εκ της "ανατύπωσις του τετάρτου & πέμπτου τόμου του Αρχείου Πόντου". Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha