Ευριπίδου Μήδεια/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 160 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Ίων". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Μήδεια / by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1953 . 93 σ. ; 21x14 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Ταύροις / by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1952 . 95 σ. ; 21x14 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Τρωάδες/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1952 . 87 σ. ; 21x14 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Αλκήστις/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . 95 σ. ; 21x14 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Ηλέκτρα/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1954 . 103 σ. ; 21x14 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Ιφιγένεια εν Αυλίδι/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1954 . 101 σ. ; 21x14 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Euripide: Tome V. Hélene - Les Phéniciennes = by Ευριπίδης Publication: Paris : Les Belles Lettres, 1950 . [236] σ. ; , Οι σελίδες 49-236 περιέχουν αντικρυστά το πρωτότυπο κείμενο και τη γαλλική μετάφραση. Η αρίθμιση των αντικρυστών σελίδων είναι ίδια. 21x14 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Euripide: Tome IV. Les Troyennes - Iphigénie en Tauride - Electre = by Ευριπίδης Publication: Paris : Les Belles Lettres, 1950 . (4)+[246] σ. ; , Οι σελίδες 26-244 περιέχουν αντικρυστά το πρωτότυπο κείμενο και τη γαλλική μετάφραση. Η αρίθμιση των σελίδων του πρωτοτύπου και της μετάφρασης είναι ίδια. 21x14 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Euripide: Tome III. Heracles - Les Suppliantes - Ion = by Ευριπίδης Publication: Paris : Les Belles Lettres, 1950 . (4)+iv+[249] σ. ; , Οι σελίδες 26-247 περιέχουν αντικρυστά το πρωτότυπο κείμενο και τη γαλλική μετάφραση. Η αρίθμιση των σελίδων του πρωτοτύπου και της μετάφρασης είναι ίδια. 21x14 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρωάδες / by Ευριπίδης Publication: Αλεξάνδρεια : Τύποις Ιωάννου Κ. Λαγουδάκη, 1904 . ιε΄+70 σ. ; 17x11 εκ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκάβη: Τραγωδία/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Τύποις Κ. Γ. Μακρίδου και Ι. Λ. Αλευρόπουλου, 1927 . 62 σ. ; 21x14εκ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Τραγωδία: Ιππόλυτος Στεφανηφόρος και Ποντίας Αύρα ήτοι συλλογή διαφόρων λυρικών ποιημάτων / by Ευριπίδης Publication: Οδησσός: Τύποις Ν. Χρυσογέλου, 1900 . 104 σ. ; , Περιέχει κατάλογο Συνδρομητών. 24x16εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ανδρομάχη: Σε δημοτικούς στίχους με πρόλογο και ερμηνευτικά σημειώματα / by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1952 . 98 σ. ; 21x14 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου δράματα σωζόμενα και απολωλότων αποσπάσματα / by Αισχύλος Publication: Λειψία: Τύποις Βαιρίου και Ερμάννου, 1891 . ιστ΄+(2) πίν.+552 σ. ; , Τόμος Α΄: Περιέχων Γενικήν Εισαγωγήν - "Πέρσας" και "Επτά επί Θήβας" (Εν Λειψία :Τύποις Βαιρίου και Ερμάννου, 1891). Οι υπόλοιποι δύο τόμοι (Β΄ και Γ΄) λείπουν. 24x17 εκ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Τραγωδίαι = by Αισχύλος Publication: Lipsiae: In Aedibus B. G. Teubneri, 1889 . lxviii+312 σ. ; 17x12 εκ. Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eschyle. Tome II. Agamemnon - Les Choéphores - Les Eyménides = by Αισχύλος Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1952 . xxix+[173 σ.; , Οι σελίδες 10-171 που περιέχουν το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφρασή του έχουν κοινή αρίθμηση. 20x13 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Πέρσαι / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 95 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Αγαμέμνων" και "Χοηφόροι". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Αγαμέμνων/ by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 111 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα έργα: "Πέρσαι" και "Χοηφόροι". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου Χοηφόροι / by Αισχύλος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1938 . 73 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα έργα: "Πέρσαι" και "Αγαμέμνων". 21x14 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha