Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος-19ος αι.) / by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 381 σ.: , Υπάρχει και η έκδοση του 1978. 21x14 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Centres et institutions culturels et educatifs des peuples Balkaniques, XVe-XiXe ss=Kulturno-prosvetni centrove i institucii na Balkanskite narodi XV-ΧΙΧ v.: by Sandanova, Liljana. Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1989 . 191 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992 . 3 τ. , Πρώτη έκδοση, Εν Αθήναις: Τύποις Α.Π. Χαλκιοπούλου, 1936 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μάθημα βαλκανικής ιστορίας: by Σταματόπουλος, Κώστας Publication: Αθήνα: Δόμος, 1995 . 67 σ.; Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Essays on the historical geography of the Greek world in the Balkans during the turkokratia. by Σπυριδωνάκης, Β. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 171 σ.; Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Roumains et Balkaniques dans la civilisation Sud-Est Européenne. by Theodorescu, Razvan Publication: Bucuresti: Enciclopedica, 1999 . 484+40 χ.α. σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας. Ελληνικά σχολεία από της αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Χαλκιόπουλος, Α. Π., 1936 . 2 τ. , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.VI-183-353. Τόμος Α΄, σ. cl+373. Τόμος Β΄, σ. 547. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας.Ευρετήριον. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1936 . 111 σ. , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.VI-183-353. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Analecta Balcano-Russica by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2005 . 255 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βλατσιώτες απόδημοι στις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου και της κεντρικής Ευρώπης (κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας) by Παπαδριανός, Αδριανός Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Βλατσιωτών Θεσσαλονίκης, 2009 . 117 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βαλκανικοί λαοί: by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1978 . 256 σ.; , Υπάρχει και η έκδοση του 1991. | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La ville balkanique sous les Otttomans (XV-ΧΙΧ es.) by Todorov, Nikolaj Publication: London: Variorum, 1977 . 324 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Situation démographique de la Ρéninsule balkanique (fin du XVe s.-début du XVIe s.) by Todorov, Nikolaj Publication: Sofija: Academie Bulgare des Sciences, 1988 . 312 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Secta paterena in Balcani si in Dacia-Traiana ipreuna cu istoria Balcanului pana la ocuparea lui definitiva prin osmani. by Iesan, Isidor Publication: Bucuresti: Sfetea, C., 1912 . 838 σ. , Δωρεά Ρουμανικής Σχολής Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Church and law in the Balkan Peninsula during the ottoman rule / by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1967 . 125 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι "Βλάχοι" των βορείων Βαλκανίων μετά την τουρκική κατάκτηση. by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 10 σ. , Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 199-208 | Δημοσιευμένο στο "ΙΖ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (31 Μαΐου-2 Ιουνίου 1996), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 41-52. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δημογραφική κατάσταση αστικών κέντρων των Κεντρικών Βαλκανίων (15ος-16ος αι.) by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 22 σ. , Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 219-240 | Δημοσιευμένο στο Βυζαντιακά, 18 (1998) 33-54. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικές επιδράσεις του Ελληνισμού στους Βαλκανικούς λαούς κατά την τουρκοκρατία. by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 15 σ. , Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 275-290 | Δημοσιευμένο στο Παμβαλκανικό συνέδριο "Οι πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με τους Βαλκανικού Λαούς (15ος-20ος αι. ). Κομοτηνή 1998.. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Biliografija na patopisi za Balkanskiot Polustrov vo vreme na truskoto vladeenie=Bibliographie des récits de voyages sur la Peninsule Balkanique durant la domination turque by Matkovski, Aleksandar Publication: Skopje: Glasnik: Revue, 1971 . 2 τ. , Τόμος XV (1971) | Premiére partie de 1371 jusqu’ a 1600 euxiéme partie de 1600 jusqu’ a 1800 oisiéme partie de 1800 jusqu’ a 1912 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ιστορική γεωγραφία της ελληνικής διασποράς στη βόρεια βαλκανική και τις παραδουνάβιες χώρες (17ος-19ος αιώνας): by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Κομοτηνή: Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, 2012 . 24 σ.; , Τόμος Συνέδριο. Οι πνευματ. σχέσεις του ελληνισμού με τους Βαλκαν. λαούς, σσ. 183-197 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha