Η Θεσσαλονίκη πόλις του εμπορίου: by Χριστοδούλου, Γεώργιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1933 . 239 σ.: Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των δραγουμάνων του στόλου στην προαγωγή της δικαιοσύνης των νήσων του Αιγαίου. by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2012 . 130 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αφιερωτήρια των Τουραχανιδών (η ελληνική μετάφραση) / by Γουλούλης, Σταύρος Γ. Publication: Λάρισα: Αρχεία Νομού Λάρισας, 2003 . 214 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση των Αρωμούνων στη Δυτική Μακεδονία κατά τα ύστερα χρόνια της τουρκοκρατίας: by Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2001 . 671 σ.: Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληθυσμοί και οικισμοί του ελληνικού χώρου: by Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2003 . 317 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Srbija i oslobocenje srpskog naroda u Turskoj 1804-1912=Serbia and the liberation Serbian people in Turkey 1804-1912:   Publication: Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 2003 . 287 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών: Β΄ Εκ του βίου και της ιστορίας των Κουτσοβλάχων επί τουρκοκρατίας / by Κατσουγιάννης, Τηλέμαχος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 119 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αρματολισμός και ληστανταρσία (1627-1812): by Αποστόλου, Στέργιος Σπ. Publication: Νάουσα: χ.ε., 1991 . κδ΄+317 σ. , Δακτυλόγραφο Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικόν Αρχείον Βεροίας : εκλογαί / by Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1942 . 129 σ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Σερρών: by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου, 1966 . 542 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Thasos: by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Paris: Boccard, Ε. de, 1953 . 201+(8) σ.: , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της: by Καφταντζής, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής, Θανάσης, 1972 . 481 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μανούση: (17ος-19ος αι.) / by Λάιος, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 176 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Έδεσσα στα χρόνια της τουρκοκρατίας: by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Έδεσσα: Σαμαρτζής, Τ.-Κ. Ντάλλης, 1988 . 341 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη: by Μοσκώφ, Κωστής Publication: Αθήνα: Στοχαστής, 1978 . 288+(1) χάρτ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκλαβιά και αγώνες: Από τα περασμένα / by Μεσολογγίτης, Β. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Φώς, 1938 . 160 σ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
LΈsclavage blanc: by Barre, André Publication: Paris: Louis-Michaud, . 320 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή της Δυτικής Μακεδονίας εις τους απελευθερωτικούς αγώνας του Έθνους: by Κωστόπουλος, Αριστοτέλης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1970 . 176 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας: by Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . ιε΄+297 σ. , To 2o και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
The greek struggle for independence: by Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . vii225 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha