Απελευθερωτικοί αγώνες των Ελλήνων επί τουρκοκρατίας: by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1969 . 115 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απελευθερωτικοί αγώνες των Ελλήνων επί τουρκοκρατίας: by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1969 . 62 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περί πειρατών λαϊκή παράδοσις: by Ήμελλος, Στεφ. Δ. Publication: Αθήνα: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αθηνών, 1968 . 166 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. by Iorga, Ν. Publication: Αθήνα: Gutenberg, 1985 . 287 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της πειρατείας: by Κραντονέλλη, Αλεξάνδρα Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1985 . 473 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καίρια θέματα της ιστορίας μας. by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1988 . 282 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τουρκοκρατούμενη Ελλάς: by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αθήνα: Καμαρινόπουλος, Κ., 1962 . 666 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά πληρώματα του τουρκικού στόλου: by Σφυρόερας, Βασίλης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1968 . 162 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στα χρόνια της τουρκοκρατίας. by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1969 . 69 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οσμανική πραγματικότητα: by Σαρρής, Νεοκλής Publication: Αθήνα: Αρσενίδης, . 2 τ.; , Τόμος Α: Το δεσποτικό κράτος, σ. 559. Τόμος Β: Η δοσιματική διοίκηση, σ. 551. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νάουσα 1892-1906. Περίοδοι Α΄ Κοσμά 1892-1895, Β΄ Κωνστάντιου 1895-1906 / by Βαλσαμίδης, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 459 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τρία ανέκδοτα ιστορικά δοκίμια του Φιλικού Γεωργίου Λασσάνη / by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 203 σ. ; 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κλέφτες και αρματολοί: by Ροδάκης, Περικλής Publication: Αθήνα: Ατέρμων, 1975 . 2 τ. , Τόμος Α΄, σ.404. Τόμος Β΄, σ.453. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος: by Φραντζής, Αμβρόσιος Publication: Αθήνα: Γρηγοριάδης, Βασ. Ν., 1975 . 4 τ. , 1η έκδοση: Εν Αθήναις, Εκ της τυπογραφίας η Βιτώρια του Κωνστ. Καστόρχη και Συντροφίας, 1839. Τόμος 1: 1839, σ. μζ΄+468. Τόμος 2: 1839, σ. ζ΄+544+(8). Τόμος 3: 1841, σ. 312. Τόμος 4: 1841, σ. 290. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Τα Γιάννενα κι η Νεο-Ελληνική αναγέννηση (1648-1820) by Μιχαλόπουλος, Φάνης Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1930 . 111 σ.: Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα: by Παπατσώνης, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1960 . 139 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο Αλή Πασά :   Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007 . 4 τ. , Τόμος 1-4 | Τόμ.1: 1747-1808 . Τόμ.2 : 1809-1817. Τόμ.3 : 1818-1821. Τόμ.4 : εισαγωγή-ευρετήρια-γλωσσάρι Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κρητικές σελίδες: by Παπαδάκης, Στυλιανός Publication: Αθήνα: Ευστρατίου, Δ. & Δελή, Δ, 1911 . 192 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκληραγωγίαι εν Κρήτη κατά το 1867 by Skinner, Ι.Ε. Hilary Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1868 . 200 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στις επαρχίες Δράμας και Ζιχνών κατά την τουρκοκρατία (1840-1913) / by Καρσανίδης, Ευάγγελος Γ. Publication: Δράμα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας, 2010 . 511 σ.: 24x17 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha