Η παιδεία εις την τουρκοκρατουμένην Χίον / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1930 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 3/2 (1930) 381-414 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολεία Θράκης επί τουρκοκρατίας / by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 25 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 59-83 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στην πόλη της Κοζάνης κατά την τουρκοκρατία / by Κουρκούτας, Μιχάλης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1992 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1992) 152-157 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική κατάσταση στη Μακεδονία το 19ο αιώνα / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1996 . 13 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1996) σ.22-35 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία στην ορεινή επαρχία Βοΐου επί τουρκοκρατίας και σήμερα / by Μπακαΐμης, Αλέξανδρος Σ. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1996 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1996) σ.36-43 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δομές της μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης στην εκκλησιαστική επαρχία Σερβίων και Κοζάνης (1856-1914) / by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1997 . 64 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1998) σ.85-148 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha