Η παιδεία εις την τουρκοκρατουμένην Χίον / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1930 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 3/2 (1930) 381-414 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολεία Θράκης επί τουρκοκρατίας / by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 25 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 59-83 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στην πόλη της Κοζάνης κατά την τουρκοκρατία / by Κουρκούτας, Μιχάλης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1992 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1992) 152-157 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική κατάσταση στη Μακεδονία το 19ο αιώνα / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1996 . 13 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1996) σ.22-35 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία στην ορεινή επαρχία Βοΐου επί τουρκοκρατίας και σήμερα / by Μπακαΐμης, Αλέξανδρος Σ. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1996 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1996) σ.36-43 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δομές της μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης στην εκκλησιαστική επαρχία Σερβίων και Κοζάνης (1856-1914) / by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1997 . 64 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1998) σ.85-148 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική παιδεία και εκπαίδευση στο τρίγωνο των Καστανοχωρίων Σπήλιος-Μονή Αγίου Αθανασίου-Κερασώνα : by Δημόπουλος, Βασίλης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2000 . 38 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2000) σ.161-198 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην πόλη της Κοζάνης κατά την τουρκοκρατία : by Ζάρας, Θεόδωρος Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2002 . 74 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2002) Β' σ. 363-436 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση το 1874 και 1880 στην Επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης. Ευεργέτες σχολείων / by Αποστόλου, Βασίλης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2008 . 14 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2008) σ.133-146 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εν χειρόγραφον του γυμνασιάρχου Σερρών Καλοστύπη "Περί Μακεδονίας" / by Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1969 . 21 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.5 (1969) 235-255 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στο Ζουπάνι κατά την τουρκοκρατία / by Κάσσος, Σωτήρης Publication: Χ.τ.: Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταλόφου, 2019 . 174 σ.: 24x17 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στον Καζά Σερρών μέσα από κανονισμούς και κώδικες / by Καφταντζής, Γιώργος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1993 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.11(1993) 81-92 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδευτική κίνησις εις την Αλιστράτην του τμήματος Ζίχνης, κατά ανέκδοτον έκθεσιν περί της εν τη επαρχία, Φιλίππων-Δράμας και Ζιχνών παιδευτικής κινήσεως του έτους 1904 / by Μανάφης, Κωνσταντίνος Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1998 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.13(1998) 5-16 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελληνική Σχολή Βελβεντού επί τουρκοκρατίας / by Ζανδές, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1981 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.3(1981) 64-75 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πρώτα γράμματα : στα χρόνια της δουλείας στον Πόντο / by Μελανοφρύδης, Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ποντιακή Εστία" τχ.6 (1950) σ.323-326 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά γράμματα στον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα στη Θράκη. Α΄ / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1960 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 7-12. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία εις τα Άβδηρα κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν της Τουρκοκρατίας / by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1960 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 12-16. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά γράμματα στον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα στη Θράκη. Β΄ / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος Publication: Ξάνθη: [Τυπ.] Μ. Τριανταφύλλου και Σία, 1961 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 71-74. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά γράμματα στον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα στη Θράκη / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Ξάνθη: [Τυπ.] Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1961 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 125-129. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά γράμματα στον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα στη Θράκη: Β΄ / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Ξάνθη: [Τυπ.] Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1962 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", τόμ. 2, τχ. 5 (Ιαν.1962), σ.10-15. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha