Η πνευματική κίνηση στο νομό Φλωρίνης πριν από την απελευθέρωση. by Πέπης, Δημήτριος Ν. Publication: Φλώρινα: Αριστοτέλης: Περιοδική-δίμηνη έκδοση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης "Ο Αριστοτέλης", 1967 . 18 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Μ. Σαρρού για την εκπαίδευση στον Καζά Κατερίνης κατά το 1906. / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 12 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΣΤ (1976) 1-12 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για την κίνηση ελληνικών σχολείων της Μακεδονίας στις εφημερίδες «Ερμής» καί «Φάρος της Μακεδονίας» (1875-1893) / by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ΄ (1977) 399-404 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολεία και δάσκαλοι της μητροπολιτικής επαρχίας Ιωαννίνων: by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 1981 . 56 σ. , Τόμος Γ΄ (1981) 159-212 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλεκπαιδευτικοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι εν Μακεδονία κατά τα τελευταία έτη της τουρκοκρατίας / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 34 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονική", τόμος ΙΑ΄(1971) 342-375 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στον τουρκοκρατούμενο ελληνισμό κατά την όψιμη τουρκοκρατία σύμφωνα με τους τουρκικούς νόμους και τους εθνικούς κανονισμούς by Βακουφάρης, Περικλής Publication: Ελευθέριο Κορδελιό: χ.ε., 2007 . 254 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Κρυφό Σχολειό: Το χρονικό μιας ιστορίας / by Κεκαυμένος, Γιώργος Publication: Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2012 . 243 σ.: 21x14 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενίτσαροι και Μπεκτασισμός : γενεσιουργοί παράγοντες του Βαλκανικού Ισλάμ / by Ζεγκίνης, Ευστράτιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 432 σ.: 24x17 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις οργάνωσης της εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά από το 1850 έως το 1912 : by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη : Δέσποινα Κυριακίδη, 2015 . 350 σ. : 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ζίτσα του 19ου αιώνα : γένεση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού φαινομένου (1778-1913) / by Κοσμάς, Θεόδωρος Publication: Ιωάννινα : Χ.ε., 2005 . 630 σ. ; 25x16 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολεία της τουρκοκρατουμένης Καστοριάς / by Κορνούτος, Γ. Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 43 σ. , Δημοσιευμένο στο "Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου", σ. 426-468. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Μακεδονία εκπαίδευσις κατά τους επί τουρκοκρατίας χρόνους / by Χατζηκυριακού, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1928 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1928), σ.117-124 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ανώτερον Κ. Παρθεναγωγείον και η μορφωτική του δράσις / by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.277-281 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολεία της Βέροιας μετά το 1821 : ένα άγνωστο "Πρακτικόν" / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1962 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1962) σ.103-106 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα αναφερόμενα εις την ίδρυσιν του πρώτου "Μελέτειου" παρθεναγωγείου Βεροίας επί τουρκοκρατίας / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1966 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1966) σ.153-155 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικά για την Προσχολική Αγωγή και τη Δημοτική Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη / by Αμπατζίδου, Βασιλεία Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 40 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Τα ελληνικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας", σ. 137-176. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ξένα σχολεία της Θεσσαλονίκης / by Βαλέτας, Γιώργος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1985 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αιολικά Γράμματα", 87-90 (1985) 226-227. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Macédoine et les réformes. Memoire du Syllogue Macedonien d' Athènes   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 12 σ. ; 23x15 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη: Η περίοδος της τουρκοκρατίας / by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ. 362-378. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διδασκόμενη ύλη στα σχολεία της τουρκοκρατίας / by Μπαράς, Βασίλειος Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, 2006 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηπειρωτικά Γράμματα", 10 (2006) 407-422. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha