Κοινοτικός βίος εις την Θετταλομαγνησίαν επί τουρκοκρατίας by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1967 . 103 σ. , Τόμος ΙΔ΄ (1967) | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο έλεγχος της διαχείρισης του κοινοτικού νοσοκομείου Σερρών το 1874 / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: Εταιρεία Μελέτης και Ερευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), 2013 . 40 σ. : , Ανάτυπο από τα "Σερραικά Σύμμεικτα", Τόμος Β' (2013) 393-432 23x15 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Historical geography of the southwestern part of Pasa Sancagi in early Ottoman period : by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Φλώρινα : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2014 . 12 σ. : , Ανάτυπο από "1st International Conference : Education Across Borders (Florina 5-7 October 2012)", σ.106-117 25x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργία του δικαίου στη Θεσσαλονίκη κατά την τουρκοκρατία : ενδεικτικά στοιχεία / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996 . 24 σ. ; , Ανάτυπο από "Νόμος : Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ", τόμος 4, σ.473-496 24x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διερεύνηση των θεσμών "ξενίου", "τραχώματος", "νάχτι" / by Κύρτση-Νάκου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1989 . 17 σ. ; 21x14 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα της ιστορίας του παιδομαζώματος / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.2(1954) 274-293 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυκλαδικά : by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1989 . 17 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 40 (1989) 339-356 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οθωμανοί και μη Οθωμανοί μουσουλμάνοι στην κατάκτηση και τον εποικισμό της ανατολικής και δυτικής Θράκης / by Βογιατζής, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 7 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 41 (1990) 279-286 24x17 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης και τα «Τετράδια» / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 45 (1995) 111-127 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Griechisch-abendländishe Beziehungen im 16. Jahrhundert / by Βασιλείου-Seibt, Αλεξάνδρα-Κυριακή Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 8 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 45 (1995) 65-73 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα) ως Μητρόπολις Θεσσαλονίκης κατά τον 16ον αιώνα / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύπ. Ι.Μαρινέλη, 1940 . 6 σ. : , Ανάτυπο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Νικ.Σφενδόνη", (1940) 245-250 18x13 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώτοι κατά την τουρκοκρατίαν Μητροπολίται Θεσσαλονίκης / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1978 . 12 σ. ; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής", τ.23 (1978) 333-345 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Problems of land-owning and population in the area of Gazi Evrenos Bey's wakf / by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από το "Balkan Studies", τ.22/1 (1981) 43-57 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία ιταλική πηγή του Ψευδο-Δωρόθεου για την ιστορία των Οθωμανών / by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1961 . 13 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Πελοποννησιακά", τ. Ε' (1961) 46-59 24x17 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας σατιρικός διάλογος του 1807 : άγνωστα και ανέκδοτα κείμενα / by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Αθήνα : Χ.Δ. Λαμπράκης, 1964 . 15 σ. ; , Ανάτυπο από τις "Εποχές", τχ.18 (1964) 3-18 28x21 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία ελληνόγλωσση συνθήκη του Χηδήρ Αιδίνογλου / by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Munchen : B.H. Beck'sche, 1962 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από τo "Byzantinische Zeitschrift", τ 55 (1962) 254-265 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλήνων συσσωματώσεις κατά την τουρκοκρατίαν / by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1958 . 39 σ. ; , Ανάτυπο από τις "Γνώσεις" (1958) 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine private law and codifications among the bulgarians during the ottoman period (XVth-XIXth centuries) / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 9 σ. ; , Ανάτυπο από το "Α΄ Ελληνοβουλγαρικό συμπόσιο, Θεσσαλονίκη (22-25 Σεπτεμβρίου 1978)", 249-258", σ.249-258 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόπειρες εποικισμού Κιρκάσιων στη Θεσσαλία (1874-1876) / / by Σφήκα-Θεοδοσίου, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1989 . 13 σ. ; , Ανάτυπο από την "Εγνατία", τ.1 (1989) 261-274 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της ποινικής δικαιοσύνης επί τουρκοκρατίας και μετ' αυτής μέχρι και του Καποδίστριου : by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1972 . 37 σ.; , Ανάτυπο από το "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τ.15(1968) 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha