Παλαιά Θεσσαλονίκη : συμβολαί εις την ιστορίαν της Μακεδονίας 1600-1900 [Τόμος Δ] / by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1941 . 52 σ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα μεθοδική αριθμητική διά τα δημ. και Αστικά Σχολεία αμφοτέρων των φύλων. Εις έξ τεύχη διηρημένη. Συντεταγμένη επί τη βάσει της εν τω αναλυτικώ προγράμματι του Αστικού Σχολείου Θεσσαλονίκης οριζομένης και αναλυτικώτατα εκτεθειμένης ύλης της αριθμητικής διδασκαλίας. Τεύχος Β. Αδεία του Υπουργείου Παιδείας υπ αρ. 6/ 559 και ημερομηνίαν 6 Κιανούν Εβέλ 1309. by Αθανασιάδης, Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Χριστομάνος, Ν., 1899 . 128 σ. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη πόλις του εμπορίου: by Χριστοδούλου, Γεώργιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1933 . 239 σ.: Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα) ως Μητρόπολις Θεσσαλονίκης κατά τον 16ον αιώνα / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύπ. Ι.Μαρινέλη, 1940 . 6 σ. : , Ανάτυπο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Νικ.Σφενδόνη", (1940) 245-250 18x13 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα φερμάνια για την Θεσσαλονίκη 1387-1912: by Σταμπούλης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2000 . 2 τ. ; , Τόμος Α΄, σ. 213 Τόμος Β΄, σ. [214-469]. 29x21 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εκ Κώδικος αποκειμένου εν τη Ιερά Μητροπόλει Θεσσαλονίκης και φέροντος χρονολογίαν 1730   Publication: Θεσσαλονίκη: Καταστήματα Μ. Τριανταφύλλου, 1915 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο: Μακεδονικό Ημερολόγιο «Ο Γόρδιος Δεσμός», σ. 32. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συντεχνία των Μεχτζίδων / by Γουγούσης, Χρίστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Καταστήματα Μ. Τριανταφύλλου, 1915 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Μακεδονικό Ημερολόγιο «Ο Γόρδιος Δεσμός»", σ. 89-92. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha