Πρόχειρον Νομικόν. Βιβλίον δεύτερον. Η μνηστεία εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία μετά τινων προσθηκών εν τέλει εις το Α΄ βιβλίον.... / by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1895 . γ΄-ιστ΄+160 σ. , Αντίτυπο ακέφαλο. Λείπουν σσ. α΄-β΄. Στις σ. 141-160 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικών και πολιτικών των εις δώδεκα βιβλίον Η΄ Θ΄ και Ι΄ ήτοι Τα μετά την Άλωσιν (1453-1789) / by Υψηλάντης, Αθανάσιος Κομνηνός Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπογρ. Ι. Α. Βρετού, 1870 . λα΄+837 σ. ; , Υπαρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση του 1972 23x16 εκ. Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha