Η αρχιτεκτονική της παλιάς Καστοριάς / by Τσολάκης, Παναγιώτης Γρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009 . 317 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η αληθινή ιστορία του Λουκιανού Σαμοσατέως (μετάφραση στη δημοτική-1817); Ιστορική τοπογραφία ενός μέρους της Θετταλίας-1817. by Οικονόμου-Λαρισσαίος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Δήμος Λάρισας, 1989 . 203 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την τοπογραφίαν της Βοιωτίας / by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1900 . 26 σ.; Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Athen by Milchhofer, Arthur Publication: Munchen: Oldenbourg, R., 1884 . 67 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήπειρος: η γεωγραφία, αρχαία ερείπια, η ιστορία και η τοπογραφία της Ηπείρου και των παρακειμένων χωρών / by Hammond, Ν. G. L. Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Βιβλιοθήκη, 1971 . 3 τ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Αθήνα: Καραβίας, Νότης, 1981 . 462 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά και τοπογραφικά του Μεσαιωνικού Κάστρου των Ιωαννίνων by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1968 . 87 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πραγματεία τοπογραφική, ιστορική και εθνολογική της άνω Αλβανίας ή Ιλλυρίας, κάτω Αλβανίας ή Μακεδονικής Ιλλυρίας και Ηπείρου by Κουγιτέας, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Εστία, 1905 . 323 σ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ηπείρου και Αλβανίας / by Ζώτος Μολοσσός, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιεμπορικά Καταστήματα Αποστολοπούλου, 1903 . 147 σ. : 22x15 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοιλάδα του Κάτω Μαιάνδρου στη βυζαντινή εποχή, ca 600-1300: by Ραγιά, Έφη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2009 . 544 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικα (σ. 487-492). Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Orient Μéditerranéen: by Duboscq, André Publication: Paris: Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1917 . viii+168 σ. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recherches sur la "Topographie Chrétienne" de Cosmas Indicopleustès: by Wolska, Wanda Publication: Paris: Université de Paris, 1962 . xv+329 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας μετά τοπογραφικών, ιστορικών και αρχαιολογικών σημειώσεων by Χατζηκυριάκος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης (Καταστήματα «Α.Κορομηλά» και «Κοραή»), 1906 . 241 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ένα δίκτυο αγροτικών ορίων στην πεδιάδα της Άρτας by Δουκέλλης, Παναγιώτης Ν. Publication: Χ.τ.: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1990 . 269-286 σ.; , Περίληψη στα γαλικά Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημειακή τοπογραφία της Σιθωνίας με βάση αγιορείτικα έγγραφα/ by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1982 . 82-83 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την τοπογραφία και τα νεκροταφεία της Πέλλας / by Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1995 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη", τ.6(1992), σ.127-136 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσδιορισμός του βυζαντινού τοπωνυμίου "Κήπος του Προβατά" της περιοχής Θεσσαλονίκης. by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 6 σ.: , Τόμος "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 211-216 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικές έρευνες έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 35 σ.: , Τόμος "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 279-314 | Πρωτο δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά", ΙΖ (1977) 1-39 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Δημήτριος ο Αρμογένης / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 9 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 315-323. | Πρωτοδημοσιευμένο στα Μακεδονικά, Η΄ (1978) 27-35 Βλ. ΧΙ-292-229. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Therme and Thessaloniki / by Vickers, Michael Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 6 σ. , Τόμος "Ancient Macedonian. Studies in honor of Charles F. Edson", σ. 335-356. Δημοσιευμένο στο «Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη», σ. 232-238 Βλ. V-146-100 καθώς και στο "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985, σ. 232-238. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha