Κυπρίς : by Φραγκούδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, 1890 . ιστ΄+516 σ.; Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωκαϊκά : ιστορική και τοπογραφική μελέτη / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Σμύρνη: Τυπογραφείον Β. Τατικιάν, 1879 . (3)+100 σ.: Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική τοπογραφία της τωρινής Θετταλίας (1817). by Οικονόμος-Λογιώτατος, Ιωάννης Publication: Λάρισα: Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 2005 . 160 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα νέα όρια της Ελλάδος ήτοι τοπογραφικαί και εθνολογικαί σημειώσεις περί της Θεσσαλίας / by Ανακατωμένος, Αδάμ Κ. Publication: Λάρισα: Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 2004 . 87 σ.: , Η 1η έκδοση τυπώθηκε στην Αθήνα από τον Σπ. Κουσουλίνο, το 1887. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της τουρκοκρατίας 1430-1912/ by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . κδ'+567 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κτηματικές ιστορίες:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 176 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημήτριος ο φιλόπολις Άγιος : Θεσσαλονίκη, θέατρο-στάδιο, καταφυγή: by Δεβολής, Πέτρος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2008 . 211 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Καμίνια της Λήμνου: by Μπελίτσος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Σύλλογος Καμινιωτών Λήμνου, 2013 . 447 σ.: Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία και τοπογραφία της Πτέρης και των χειμαδιών αυτής by Αλεξανδρόπουλος, Αλέξανδρος Publication: Αίγιο: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αιγιαλείας, 1995 . 95 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία του Αθηναικού πεδίου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο: by Πάλλης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2009 . 588 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ανατολική Θράκη: by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 156+15χάρτ.; , Οι χάρτες βρίσκονται εκτός κειμένου σε άλλο τόμο Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Constantinople Byzantine: by Janin, Raymond Publication: Paris: Institut Français d’Etudes Byzantines, 1950 . xxvii+484+1αν.χάρτης; Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντινιάς παλαιά και νεωτέρα, ήτοι, περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως / by Κωνστάντιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Publication: Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία, 1979 . ζ΄+207 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντινιάς παλαιά και νεωτέρα, ήτοι, περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως by Κωνστάντιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Publication: Κωνσταντινούπολη: Πασπάλλης, Δημήτριος, 1844 . 274 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Byzanz: by Schneider, Alfons Maria Publication: Berlin: χ.ε., 1936 . 116+χάρτες σ.: Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα στα Δωδεκάνησα και στη Μικρά Ασία 1189-1240 μ.Χ.: by Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Publication: Αθήνα: Δόμος, 1987 . 380 σ.; Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Λάρισα από των μυθολογικών χρόνων μέχρι της προσαρτήσεως αυτής εις την Ελλάδα (1881): by Φαρμακίδης, Επαμεινώνδας Publication: Βέροια: Παρασκευόπουλος, Κ.Π., 1926 . 352+χάρτ.: Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Morea by Liddell, Robert Publication: London: Cape, Jonathan, 1958 . 255 σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλαβρυτινή επετηρίς, ήτοι, πραγματεία περί της ιστορικής των Καλαβρύτων επαρχίας: by Παπανδρέου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1906 . 336+1χάρτ.; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μνημειακή τοπογραφία της χριστιανικής Θεσσαλονίκης: by Καζαμία-Τσέρνου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Γράφημα, 2009 . ix+597 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου 27x21 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha