Έρευνες στην ιστορία, την τοπογραφία και τις λατρείες των ρωμαϊκών επαρχιών Μακεδονίας και Θράκης / by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1984 . 328 σ. ; 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Άκτια Νικόπολη και η "Χώρα" της (Νότια Ηπειρος - Ακαρνανία) : by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Γιαχούδης-Γιαπούδης, 1994 . 288 σ. ; 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά του Βελβεντού εκ παλαιάς μεμβράνης / by Μπουντώνας, Ευθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1954 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1954) σ.109-114 Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Urbanisme et topographie chrétienne dans les provinces septentrionales de lΊllyricum / by Duval, Noël Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 40 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου 1980", σ. 541-580. | Βλ. και VI-187-112, σ. 541-580. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πόλεις των «Χριστιανικών Βασιλικών»: Μια συμβολή στην πολεοδομία του Ανατολικού Ιλλυρικού / by Λάββας, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 43 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου 1980", σ. 581-623. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δρόμοι και συνοικίες στη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα / by Ζωγραφάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1981) σ.41-44 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία και τέχνη στην ελληνιστική και ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη / by Τιβέριος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.229-243. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία και τέχνη στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Θεσσαλονίκη / by Νικονάνος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.244-256. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανατολική παραθερμαϊκή ζώνη 6ος-2ος αι. π.Χ. / by Σουέρεφ, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2003 . 33 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.12(2003) σ.29-61 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το οθωμανικό Βιλαέτι Kesislik [:των καλόγερων] κατά τον 15ο αιώνα : by Lowry, Heath Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2005 . 20 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.17 (2005) σ.60-81 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά της μητροπολιτικής συνοικίας της Θεσσαλονίκης κατά την τουρκοκρατία / by Γκαλά-Γεωργιλά, Έλλη Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2005 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.17 (2005) σ.92-99 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην τοπογραφία των χριστιανικών σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο αιώνα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2004 . 22 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.17 (2005) σ.100-121 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παναγία Καμαριώτισσα / by Παπάζογλου, Άρης Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2007 . 18 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.22 (2007) σ.102-119 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η "κατακόμβη" του Αϊ-Γιάννη των πιστών, το "νυμφαίο" των λογίων και η βυζαντινή τοπογραφία της Θεσσαλονίκης / by Δεβολής, Πέτρος Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2007 . 47 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.23 (2007) σ.8-55 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στην κοιλάδα του Πλειστού: by Ασημάκης, Στάθης Publication: Αθήνα: χ.ε., 2018 . 114 σ.: 21x14 εκ. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφική περιγραφή Σωζοπόλεως Βορείου Θράκης / by Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 5 σ. ; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 318-325. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά ΙΙ : [Θρακικά όρια] / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 43-47. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικαί σημειώσεις περί την Τορώνην / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1976 . 30 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.29-30 (1976), 67-96 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Νέα Σκιώνη : τοπογραφία / by Παπαχριστοδούλου, Νίκη Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1978 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.33-34 (1978), 97-113 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικές παρατηρήσεις στα Αρχαία Στάγειρα / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1979 . 24 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.35 (1979), 135-158 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha