Τοπογραφία Μυγδονίας-Βισαλτίας / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 16 σ.: , Τόμος: Αφιέρωμα στον Ν. G. L. Hammond, σ. 1-16. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά, τοπωνυμιολογικά και άλλα στοιχεία του κώδικα του Ναού του Αγίου Αχιλλείου της Λάρισας (1810-1881): by Παλιούγκας, Θεόδωρος Publication: Λάρισα: χ.ε., 1994 . 50 σ. , Τόμος:"Πρακτικά. Η Λάρισα της περιόδου 1810-1881" Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έστι εκ της Πρασιάδος λίμνης σύντομος κάρτα ες την Μακεδόνιην (Ηρόδ. Ε, 17) / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1970 . 22 σ. , Τόμος Ι' (1970) 1-22 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικές παρατηρήσεις στα αρχαία Στάγειρα / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Χρονικά της Χαλκιδικής, 1979 . 24 σ. ; , Χρονικά Χαλκιδικής, 35 (1979) 135-158 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πού έκειτο η παλαιά Θέρμη / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 7 σ. , Μακεδονικά, τ. Α' (1940) 1-7. Δημοσιευμένο και στο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985, σ. 163-169. | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά της Θεσσαλονίκης ΙΙ / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 54 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΒ' (1982) 42-95 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Beitrag zur Topographie Nord-Griechenlands in der Spätbyzantinischen Zeit / by Hrochovà, Vera Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 19 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΑ' (1971) 376-394 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά περιοχής Καλαβρύτων: by Πίκουλας, Γιάννης Α. Publication: Αθήνα: Επετηρίδα των Καλαβρύτων, 1981 . 38 σ.: , Τόμος ΙΒ'-ΙΓ' (1980-81) | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά Βελιγοστίδος. by Βελισσαρίου, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1983 . 18+ιβ' σ.: , Τόμος ΜΕ' (1981-82) 239-252, 675 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο σουλιώτικος οικισμός των ηρωϊκών χρόνων. by Κραψίτη-Ντάβου, Άννα Publication: Αθήνα: Πνευματικός Σύλλογος«Οι Φίλοι του Σουλίου», 1980 . 15 σ.: , Τόμος Μνήμη Σουλίου, τόμ. Ε΄ | Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέως. | Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όλυνθος / by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1899 . 10 σ.; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού", Γ΄ (1899) 142-151. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόπειρα τοπογραφικής προσέγγισης της Θεσσαλονίκης του 1ου μ.Χ. αιώνα / by Καζαμία-Τσέρνου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 24 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 32 (1999-2000) 59-82 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Δημήτριος ο Αρμογένης / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 9 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΗ΄ (1978) 27-35 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όρια και πόλεις της αρχαίας Θράκης: by Ζαγκλής, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Αρχείον Θράκης, 1969 . 2 τχ. , Τόμος 34 (1969) 10-59, 59-116 | To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Identification of unidentified historical sites in The with the aid of a comparison of Ptolemy΄s and present-day coordinates by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Χ.τ.: Cartographic Journal, 2003 . 8 σ. , Τόμος 40 (2003) σσ. 235-242 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ορεωνύμια της δυτικής Μακεδονίας στους χάρτες και στα γεωγραφικά έργα του 19ου αιώνα by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2012 . 12 σ. , Τόμος 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο σσ.485-492 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le bourg byzantin de Redina contribution a la topographie historique de Mygdonie by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 56 σ.: , Τόμος 24 (1983) 3-18+38 πίν. | Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία Θεσσαλονίκης: by Μωραϊτόπουλος, Γ. Κ. Publication: Χ.τ.: Αι Μούσαι, 1883 . 52 σ. 21x14 εκ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι χώραι του παρελθόντος και αι εσφαλμέναι τοποθετήσεις των: by Μερτζίδης, Σταύρος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1885 . ιζ+145 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Makedon, Makedonia [λήματα από το Paulys Realencyclopadie der Classischen Altertumswissenschaft]   Publication: Stuttgart: Alfred Druckenmuller Verlag, 1928 . 70 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha