Ιστορικές έρευνες έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 35 σ.: , Τόμος "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 279-314 | Πρωτο δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά", ΙΖ (1977) 1-39 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πού έκειτο η παλαιά Θέρμη / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 7 σ. , Μακεδονικά, τ. Α' (1940) 1-7. Δημοσιευμένο και στο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985, σ. 163-169. | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά της Θεσσαλονίκης ΙΙ / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 54 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΒ' (1982) 42-95 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Beitrag zur Topographie Nord-Griechenlands in der Spätbyzantinischen Zeit / by Hrochovà, Vera Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 19 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΑ' (1971) 376-394 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόπειρα τοπογραφικής προσέγγισης της Θεσσαλονίκης του 1ου μ.Χ. αιώνα / by Καζαμία-Τσέρνου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 24 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 32 (1999-2000) 59-82 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Δημήτριος ο Αρμογένης / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 9 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΗ΄ (1978) 27-35 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ίασος-Ιασαία / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 65-75 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία και μνημειακή τοπογραφία του χωριού Κατοχή Ακαρνανίας : νέα στοιχεία από το χρονικό των Τόκκων / by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 13 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 30 (1977-78) 307-320 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την τοπογραφίαν της Αρχαίας Ηπείρου / by Δάκαρης, Σωτήριος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1961 . 25 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογική Εφημερίς", (1957) 88-113 29x24 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha