Αξιούπολη : ανασκαφή σε οικόπεδο της ΔΕΗ / by Σαββοπούλου, Θώμη Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007 . 12 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.227-238 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προστασία και ανάδειξη του Μακεδονικού Τάφου της Κρίσεως στον δήμο Ανθεμίων Ν. Ημαθίας / by Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.465-474 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεργίνα 2005 : νέο φως στην παλιά ανασκαφική έρευνα / by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007 . 7 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.475-481 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά αρχαιολογικά: Ανασκαφαί, έρευναι και τυχαία ευρήματα εν Μακεδονία και Θράκη κατά τα έτη 1940-1950 / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 89 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 590-678 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αλήθεια, όταν μπορή, να λέγεται / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 3 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 15 (1975) 359-361 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας νέος μακεδονικός τάφος στη Θεσσαλονίκη / by Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 26 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 25 (1985-86) 117-142 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι βασιλικοί τάφοι των Αιγών (Βεργίνας) / by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1980 . 44 σ.: , Τόμος: "Φίλιππος βασιλεύς Μακεδόνων", σ.188-230 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βεργίνα, σώμα ιστορικής πράξης / by Δημούλης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Νέα Εστία", τχ.1571 (Χριστ.1992) σ. 234-237. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Teaching in remembering: by Fol, Alexander Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 21 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 187-207 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Greek door in the tomb architecture of Macedonia, Thrace and Asia Minor. by Stoyanova, Daniela Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 20 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 531-550 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από ένα νεκροταφείο προγενέστερο της Θεσσαλονίκης. by Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 22 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 675-696 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας νέος μακεδονικός τάφος στην αρχαία Αμφίπολη / by Ζωγράφου, Ηλέκτρα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2008 . 10 σ. , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 20, 2006", σ.175-184 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεργίνα 2006 : ο μακεδονικός τάφος με την ιωνική πρόσοψη: by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2008 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο συνέδριο "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 20, 2006", σ. 767-772 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρυθμιστικό σχέδιο αρχαίου Φάγρητα και αποκατάσταση-ανάδειξη του Μακεδονικού τάφου / by Λεοντάρης, Λεωνίδας Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2011 . 10 σ. , Άρθρο από το "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 22, 2008", σ.537-546 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μίεζα, πόλη Ημαθίας / by Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2009 . 14 σ. , Τόμος "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη : επετειακός τόμος (20 χρόνια)", σσ. 17-30 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεργίνα: οι τάφοι Heuzey / by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2009 . 11 σ. , Τόμος "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη : επετειακός τόμος (20 Χρόνια)", σσ. 63-73 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο άξιος της δόξης του Μεγάλου Αλεξάνδρου τάφος / by Κακιούσης, Θεόδωρος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1996 . 32 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
LΈmplacement du tombeau dΆlexandre le Grand. by Βουτόπουλος, Γεώργιος Αντωνίου Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Nouvel Argus, 1946 . 30 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Όαση Σίουα της Αιγύπτου και η πορεία των ανασκαφών: by Σουβαλτζή, Λιάνα Publication: Χ.τ.: Εταιρεία των Φίλων του Πολεμικού Μουσείου, 1998 . 16 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις ομιλίες και ένα σημείωμα για τον Μανόλη Ανδρόνικο by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος των Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 2006 . 32 σ.: , Δωρεά Θανάσης Αλτιντζής Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha