Μακεδονία: by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Αθήνα: Ιστορητής, 1993 . 315 σ.: , Φωτοτυπική ανατύπωση της 2ης εκδ. (Εν Πειραιεί, εκ του Τυπογρ.«Σφαίρας», 1896) Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικοεθνολογικός άτλας της Μακεδονίας by Petrov, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1991 . 100 σ.: , Πρώτη έκδοση Εν Λειψία: Ι. Δ. Νεραντζή [τυπ.], 1903. Φωτοτυπική ανατύπωση. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Χ.τ.: Λέσχη του Βιβλίου, 1991 . 96 σ. , Φωτοτυπική ανατύπωση της 1ης έκδοσης, Εν Αθήναις, Τυπ. Σπυρίδωνος Κουσουλινού, 1886. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογική σύνθεση της Μακεδονίας: by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 1997 . 399 σ.; , Περιέχει βιβλιογραφία σε κάθε κεφάλαιο. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mazedonien: by Sis, Vladimir Publication: Zurich: Art. Institut Orell Füssli, 1918 . 145 σ. Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον «Σφαίρας», 1896 . 238 σ. , ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ. Περιέχει κατάλογο «Συνδραμόντων εις την πρώτην έκδοσιν». Στο εξώφυλλο σφραγίδα: «Λαϊκόν Αναγνωστήριον εν Αδριανουπόλει 1908». Δεύτερο αντίτυπο σε φωτοτυπική ανατύπωση στο ΧΙ-284-527. Date:1896 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη, Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1886 . 96 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα και σφργ.των «Εκπαιδευτηρίων της εν Αλεξανδρεία Ελληνικής Κοινότητος». Το τρίτο αντίτυπο σε φωτοτυπική ανατύπωση στο ΧΙ-284-562. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1886 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
La population de la Macédoine. by Brailsford, Η.Ν. Publication: Sofija: Pascaleff, Α., 1919 . 48 σ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur Abstammung der alten Makedonier : by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Druck von Gebrueder Perris, 1897 . 57 σ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Turquie et l'hellénisme contemporain: by Bérard, Victor Publication: Paris: Librairie Félix Alcan, 1896 . (4)+352 σ. , Το 2ο αντίτυπο 3η έκδ., 1897, σ.ix+352 Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τουρκία και ελληνισμός: by Bérard, Victor Publication: Αθήνα: Τροχαλία, 1987 . 416 σ.: , Υπάρχει και το πρωτότυπο. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Rapport du Professeur Dr R.-Α. Reiss de l'Université de Lausanne, sur la situation des Macédoniens et des Musulmans dans les nouvelles provinces grecques. by Reiss, R.-Α. Publication: Paris: Plon-Nourrit et Cie, 1918 . 163 σ. , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
LΊmbroglio Macédonien / by Paillarès, Michel Publication: Paris: Ρ.-V. Stock, 1907 . (2)+555 σ. ; , Υπάρχει και σε μετάφραση : "Μακεδονική Θύελλα" ΧΙ-284-524. Ένα φωτοτυπημένο αντίτυπο από δωρεά Τ. Πεντζοπούλου Βαλαλά, αποσυρμένο. 18x12 εκ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Une revanche une étape: by Leune, Jean Publication: Paris: Librairie Chapelot, 1914 . xvi+499 σ.+(56)φ.: , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ανθελληνική προπαγάνδα των Σλάβων και το «Μακεδονικόν ζήτημα» by Σωτηρόπουλος, Χαρ. Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1961 . 170 σ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonia: by Brailsford, Η.Ν. Publication: New York: Arno Press, 1971 . xx+340 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece in evolution. Studies prepared under the auspices of the French League for the Defence of the rights of Hellenism. by Abbott, George Frederick Publication: London, Leipzig: Fisher Unwin, Τ., 1909 . 318 σ. , Το δεύτερο αντύπο (Α. 23747) προέρχεται από αγορά. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Miséricorde!: Appela à Sa Sainteté le Pape et au Haut Conseil fédéral Suisse en faveur des peuples oprimés en Turquie et en Macédoine.   Publication: Geneve: Atar, . 157 σ.; 19x12 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Brailsford, Η.Ν. Publication: Αθήνα: Οδυσσέας, 2006 . 391 σ. , Υπάρχει το πρωτότυπο ΧΙ-284-441/ Α.15238 | Τίτλος Πρωτοτύπου: Macedonia: Its races and their future Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Macédoine et sa population chrétienne : by Brancoff, D.Μ. Publication: Paris: Librairie Plon, 1905 . 270+2χάρτ.; , Περιέχει δύο αναδιπλούμενους εθνογραφικούς χάρτες του 1902 και 1904 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha