Η Μακεδονία: Εθνολογική στατιστική των Βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου / by Χαλκιόπουλος, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο "Νομικής", 1910 . ι΄+114 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία : ήτοι μελέτη οικονομολογική, γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική της Μακεδονίας / by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Εν Αθήναις : Σπυρίδωνος Κουσουλίνου Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον, 1886 . 96 σ. ; 22x15 εκ. Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur Abstammung der alten Makedonier : by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Druck von Gebrueder Perris, 1897 . 57 σ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΊmbroglio Macédonien / by Paillarès, Michel Publication: Paris: Ρ.-V. Stock, 1907 . (2)+555 σ. ; , Υπάρχει και σε μετάφραση : "Μακεδονική Θύελλα" ΧΙ-284-524. Ένα φωτοτυπημένο αντίτυπο από δωρεά Τ. Πεντζοπούλου Βαλαλά, αποσυρμένο. 18x12 εκ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
La Macédoine et sa population chrétienne : by Brancoff, D.Μ. Publication: Paris: Librairie Plon, 1905 . 270+2χάρτ.; , Περιέχει δύο αναδιπλούμενους εθνογραφικούς χάρτες του 1902 και 1904 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τουρκικές συνοικίες-χωριά και ο τουρκικός πληθυσμός της υποδιοίκησης Λαγκαδά κατά το έτος 1914 / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 7 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", ΛΒ (2001) 515-524. Επίσης δημοσιεύτηκε στον τόμο "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", σ.650-658. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η ελληνική κοινότητά της κατά το 1913 / by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 30 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΓ΄ (1983) 88-116 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ethnographical map of Greek Macedonia :   Publication: London : League of Nations, 1926 . 1 χάρτ. : , Σχόλια : Συγκριτικός εθνογραφικός χάρτης της Μακεδονίας - πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912 και μετά την εγκατάσταση των προσφύγων το 1926 - που δείχνει σε ποσοστά την αλλαγή της εθνικής σύστασης του πληθυσμού της. 65,5x49 εκ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Mont Olympe et l'Acarnanie: by Heuzey, Léon Publication: Paris: Firmin-Didot Frères, 1860 . (8)+496 σ.: Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατανομή ελληνικών πληθυσμών σε φύλα και σε ομάδες ηλικιών (τέλη 16ου - αρχές 19ου αιώνα) / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 42 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 34 (1982-83) 369-411 24x17 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξη του πληθυσμού του Ν. Σερρών (αστικού, ημιαστικού, αγροτικού) από το 1913 μέχρι το 1981 / by Τζελέπης, Νικόλαος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1989 . 24 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.10(1989) 137-160 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημογραφική διάρθρωση και οικιστική δομή της πόλης των Σερρών τον 15ο και 16ο αιώνα / by Μπαλτά, Ευαγγελία Publication: Αθήνα : χ.ε., 2002 . 20 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.14(2002) 13-32 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δεμίρ Χισάρ (1890-1913) : χώρος και πληθυσμοί / by Μαυρίδης, Δημήτρης Publication: Κομοτηνή : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2018 . 96 σ. : , Μεταπτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε στο "Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογική σύσταση της αρχαίας Θράκης / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1984 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 39 (1984) 79-85 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφικά: Περί των πληθυσμών Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας   Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1878 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 2, τχ.3 (1878) σ. 224-229. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφικαί σημειώσεις Ηπείρου και Θεσσαλίας   Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1878 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 2, τχ.2 (1878) σ. 150-151 Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική της επαρχίας Όφεως του νομού Τραπεζούντος / by Παρχαρίδης, Ι. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1879 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 3, τχ.3 (1879) σ. 224-232. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Magyars, Mongols, Romanians and Saxons: population mix and density in Moldavia, from 1230 to 1365 / by Baker, Robin Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 37/1 (1996) 63-76. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Yugoslavia and her ethnic groups: National identity and the educational arena / by Layton, Katherine S. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 36/1 (1995) 117-135. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The traditional systems of life subbistence of different ethnic groups in South-East Europe: A glimpse from Russia / by Ivanova, J. V. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 35/1 (1994) 271-287. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha