Στατιστικοί Πίνακες του πληθυσμού κατ' έθνικότητες των νομών Σερρών και Δράμας=Tables Ethnologiques de la population des departements de Serrés et Drama.   Publication: Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1919 . 1χ.α.+19+1χ.α. σ. , Το πρωτότυπο στην ειδική θέση. Το 2ο αντίτυπο φωτοτυπημένο. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ethnographical map of Greek Macedonia :   Publication: London : League of Nations, 1926 . 1 χάρτ. : , Σχόλια : Συγκριτικός εθνογραφικός χάρτης της Μακεδονίας - πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912 και μετά την εγκατάσταση των προσφύγων το 1926 - που δείχνει σε ποσοστά την αλλαγή της εθνικής σύστασης του πληθυσμού της. 65,5x49 εκ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογικοί χάρται της Ανατολικής Θράκης by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 4 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Mont Olympe et l'Acarnanie: by Heuzey, Léon Publication: Paris: Firmin-Didot Frères, 1860 . (8)+496 σ.: Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψη της διοικητικής οργανώσεως της έδρας της διοικήσεως Γκουμουλτζίνε (Gumulcine Sancagi) και στοιχεία για τον πληθυσμό της περί τα τέλη του 19ου αιώνα : by Ακτσόγλου, Ιάκωβος Ζ. Publication: Κομοτηνή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2013 . 403 σ.+(1): 29x19 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μετακινήσεις σλαβοφώνων πληθυσμών (1912-1930) : ο πόλεμος των στατιστικών / by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Αθήνα : Κριτική, 2003 . 338 σ. ; 21x14 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατανομή ελληνικών πληθυσμών σε φύλα και σε ομάδες ηλικιών (τέλη 16ου - αρχές 19ου αιώνα) / by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 42 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 34 (1982-83) 369-411 24x17 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γρεβενά ή Ανάλεκτα εκ Γρεβενών: by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004 . 3 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.276-278. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σύνθεση του πληθυσμού της περιφέρειας Γρεβενών κατά το έτος 1941 / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.308-315. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απογραφή του 1904 του Σαντζακίου Σερβίων / by Σπανός, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.509-521. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαίου 1928 (τ.Α') :   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1933 . 468 σ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχεία περί της συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων 1836-1939 και της διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους : by Δρακάκης, Αλέξ. Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1939 . 2 τόμοι; , Τόμος Α΄, 1939, σ.464. Τόμος Β΄, 1940, σ. 465-945 24x17 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί Ελλήνων και Εβραίων της Θεσσαλονίκης / by Μαμζορίδης, Λάζαρος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1940 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1940), σ.93-96 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξένα στοιχεία εις την Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1964 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1964) σ.91-96 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καβάλα : πληθυσμιακή της σύνθεση / by Ορφανίδης, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1981) σ.289-291 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική του πληθυσμού και των σχολείων των χωριών του καζά Γευγελής   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1911 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1911) σ.191-194 Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επαρχία Δράμας / by Χαρισιάδης, Λάζαρος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1912 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1912) σ.198-205 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επαρχία Σισανίου /   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1913 . 9 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1913) σ.65-73 Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική διαμόρφωσις του πληθυσμού της Κοζάνης (απόσπασμα από την ιστορία της Κοζάνης) / by Λιούφης, Παναγ. Ν. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1990 . 4 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1990) 152-156 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εθνολογική σύνθεσις της δημοκρατίας των Σκοπίων / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1993 . 11 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1993) σ.17-27 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha