Επίσημοι ειδήσεις εκ της Χερσονήσου του Αίμου:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 1 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 72 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαμαρτυρία του Θρακικού Πατρ. Συλλόγου προς τον μαρκήσιον Λανσδαουν.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 1 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 156 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Πληθυσμιακά και εκπαιδευτικά στατιστικά στοιχεία των νομών Αργυροκάστρου, Πρεβέζης, Ιωαννίνων].   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 2 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 560-561 | Ο πίνακας εμυπάρχει στο "Συνδιάσκεψις περί των εθνικών ζητημάτων: Της 4ης Ιουνίου 1906" Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η στατιστική του Χιλμή Πασσά περί του πληθυσμού της Μακεδονίας.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 2 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 151-152 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ήπειρος: by Χρηστοβασίλης, Χρήστος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 6 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 497-502 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Iclosure 1 in No 129. Report by Mr Young on Events in Macedonia during February 1902: by Young, Mr. Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . 1 σ. , Τόμος "Turkey. No 1 (1903). Correspondence...", σ. 114 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενεργός πληθυσμός και διάρθρωση των οικονομικών δομών (1909-1936) by Ρηγίνος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1983 . 17 σ. , Τόμος 2 (1984) 371-389 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εθνολογική σύνθεσις των ανηκόντων εις την Ελλάδα τμημάτων της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης by Βλάχος, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1945 . 32 σ. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Bulgarians in Thrace:   Publication: Θεσσαλονίκη: Commitee of the Unredeemed Northern Hellenes, 1946 . 16 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The ethnik character of Western Thrace according to the Greek official testimonies.   Publication: Χ.τ.: Bulgarian Delegation-Peace Conference, . 9 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Macédoine Hellénique en 1928:   Publication: Αθήνα: Βάρτσος, Ιωάννης Β., 1928 . 24 σ. , Το 2ο, 3ο, 4ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
The question of Thrace: by Mills, Saxon J. Publication: London: Stanford, Edward, 1919 . 46 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βόρειος Ελλάς και οι Βούλγαροι. by Μαυρογορδάτος, Μ. Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1944 . 40 σ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την διερεύνησιν των υπό της Τουρκίας παρεχομένων στοιχείων επί της δημογραφικής καταστάσεως αυτής: by Νάσσος, Γ.Κ. Publication: Αθήνα: Οικονομίδης, Κωνστ., 1955 . 23 σ.; Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η εθνολογική σύνθεσις της Δημοκρατίας των Σκοπίων / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1993 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Annales. Περιοδική έκδοση του τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών", 5 (1993) Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The settlement of Turkey. by Polibius Publication: London: Asiatic Review, 1919 . 23 σ. , Τόμος (1919) | [τυπ.] East and West. | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογικά και δημογραφικά Μοσχοπόλεως / by Λαζάρου, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 30 σ. , Τόμος: "Διεθνές συμπόσιο: Μοσχόπολις: Θεσσαλονίκη 31 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 1996", σ. 139-170 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τουρκικές συνοικίες-χωριά και ο τουρκικός πληθυσμός της υποδιοίκησης Λαγκαδά κατά το έτος 1914 / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 7 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", ΛΒ (2001) 515-524. Επίσης δημοσιεύτηκε στον τόμο "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", σ.650-658. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαραθών-Σαλαμίς. Οι πληθυσμοί της Μακεδονίας προ του 1912. Οι διηπειρωτικοί πύραυλοι και η εθνική μας ασφάλεια. by Γυαλίστρας, Σέργιος Α. Publication: Αθήνα: Στρατιωτική Επιθεώρησις, 1960 . 57 σ. , Τόμος (1960) τχ. (Ιουλ.), (Αύγ.), (Νοέμ.) | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η ελληνική κοινότητά της κατά το 1913 / by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 30 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΓ΄ (1983) 88-116 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha