Η θρησκευτική κατάσταση του νομού Κοζάνης στα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Παπαθανασίου, Κωνσταντίνος Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2005 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2005) σ. 51-62 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επαρχία Κοζάνης μέσα από τον εκλογικό κατάλογο του 1920 : by Γκλαβίνας, Γιάννης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2009 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2009) σ.151-167 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξη του πληθυσμού του Ν. Σερρών (αστικού, ημιαστικού, αγροτικού) από το 1913 μέχρι το 1981 / by Τζελέπης, Νικόλαος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1989 . 24 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.10(1989) 137-160 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cyprus and the turkish invasion:   Publication: Nicosia: Department of Lands and Survey, 1974 . 1 σ. 89x60 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημογραφική διάρθρωση και οικιστική δομή της πόλης των Σερρών τον 15ο και 16ο αιώνα / by Μπαλτά, Ευαγγελία Publication: Αθήνα : χ.ε., 2002 . 20 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.14(2002) 13-32 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δεμίρ Χισάρ (1890-1913) : χώρος και πληθυσμοί / by Μαυρίδης, Δημήτρης Publication: Κομοτηνή : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2018 . 96 σ. : , Μεταπτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε στο "Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογική σύσταση της αρχαίας Θράκης / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1984 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 39 (1984) 79-85 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφικά: Περί των πληθυσμών Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας   Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1878 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 2, τχ.3 (1878) σ. 224-229. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφικαί σημειώσεις Ηπείρου και Θεσσαλίας   Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1878 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 2, τχ.2 (1878) σ. 150-151 Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική της επαρχίας Όφεως του νομού Τραπεζούντος / by Παρχαρίδης, Ι. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1879 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 3, τχ.3 (1879) σ. 224-232. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Magyars, Mongols, Romanians and Saxons: population mix and density in Moldavia, from 1230 to 1365 / by Baker, Robin Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 37/1 (1996) 63-76. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Yugoslavia and her ethnic groups: National identity and the educational arena / by Layton, Katherine S. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 36/1 (1995) 117-135. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The traditional systems of life subbistence of different ethnic groups in South-East Europe: A glimpse from Russia / by Ivanova, J. V. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 35/1 (1994) 271-287. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα… αυθεντικό ντοκουμέντο για την εθνική σύνθεση του πληθυσμού της Μακεδονίας στα τέλη του 19ου αι.: Απάντησις προς Βουλγάρους / by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1971 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 58 (Μάρτ.1971) 27-28 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογική προϊστορία και σημερινή πραγματικότης εν Μακεδονία, 1871-1971: Αι στατιστικαί του Μιχαήλωφ-Μπράγκωφ / by Τσούρκας, Κλεόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1971 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 60 (Μάιος 1971) 4-6 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογική προϊστορία και σημερινή πραγματικότης εν Μακεδονία, 1871-1971: Β΄. Αι αμερόληπτοι ξέναι στατιστικαί / by Τσούρκας, Κλεόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1971 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 61 (Ιούν.1971) 5-6 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογική προϊστορία και σημερινή πραγματικότης εν Μακεδονία, 1871-1971: Νέα κοσμογονία εν Μακεδονία. Γ΄ / by Τσούρκας, Κλεόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1971 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 62 (Ιούλ.1971) 4-6 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική του Βιλαετείου Θεσσαλονίκης   Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Υπουργείου Στρατιωτικών, 1910 . 37 σ. ; 24x16 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική της Ελλάδος : κίνησις του πληθυσμού κατά τα έτη 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 και 1883 =   Publication: Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1886 . (4)+96+96+96+96+96+96; 27x21 εκ. Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για τον πληθυσμό και τη σύνθεσή του στα Γιαννιτσά και τα χωριά της περιοχής τους κατά το έτος 1900 / by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2005 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.46(2005) σ. 20-27 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha