Αι εγγυήσεις τηρήσεως του συντάγματος by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Αθήνα: Νομικόν, Το, 1956 . τ. , Τόμος 1ος | Υπάρχει μόνο ο 1ος τόμος | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προκατασκευή ή εισηγήσεις εις την κατά σύνταγμα οργάνωσιν του κράτους by Ροντήρης, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Μέλλοντος, 1876 . 137 σ. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του συντάγματος [1952] by Μάρδα-Βίρλα, Χ. Publication: Αθήνα: Ρόδη, Αφοί, 1959 . 88 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του ελληνικού συντάγματος [1864] by Κυριακού, Διομήδης Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το νέον σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος [1927] by Σβώλος, Αλέξανδρος Ι. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1928 . ια'+395 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της διακρίσεως των εξουσιών by Σαχίνης, Περικλής Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . 425 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικόν σύνταγμα της Ελλάδος, συνταχθέν, ανακριθέν και επικυρωθέν κατά την Γ' εθνικήν συνέλευσιν εν Τροιζήνι 1827 κατά μήνα Μάιον   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . ι'+52+43 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρμοδιότης και διαδικασία κηρύξεως του πολέμου κατά τα σύγχρονα συντάγματα by Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1953 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο νέα πολιτεύματα: by Σβώλος, Αλέξανδρος Ι. Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1921 . 118 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La constitution de lΈmpire Allemand du 11 Aout 1919 by Dubois, Joseph Publication: Paris: Librairie Generale de Droit & de Jurisprudencé, 1919 . 130 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της μεταρρυθμίσεως: by Βοκοτόπουλος, Δ. Κ. Publication: Ερμούπολη: Πρίντεζης, Ρενιέρης, 1898 . 32 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προτάσεις για ένα δημοκρατικό σύνταγμα by Βεγλερής, Φαίδων Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1975 . 111 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Β΄ διπλής αναθεωρητικής Βουλής   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1911 . 3 τ. , Τόμος 1-3 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Εστενογραφημένα πρακτικά της επιτροπής αναθεωρήσεως του συντάγματος   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1948 . 5 τ. , Τόμος 1-5 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . 64 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . 24 σ. , Φωτ. Επανέκδ. του 1822 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμος της Επιδαύρου, ήτοι προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος εν Άστρει   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1824 . 54 σ. , Φωτ. Επανέκδ. του 1824 Date:1824 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας:   Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1932 . 23 σ. , Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.Α΄, σ. 394-416 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας της 3 Ιουνίου 1927   Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1932 . 68 σ. , Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.Α΄, σ. 416-484 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνταγματικαί μεταρρυθμίσεις: by Αργυρόπουλος, Περικλής Α. Publication: Cairo: Γιούλης, Αλέκος, 1944 . 35 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου-Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha