Τα ελληνοσλαυικά σύνορα: by Νάλτσας, Χριστόφορος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 . 88 σ.; , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή. Το ανατολικό σύνορο και η κεντρική Μικρά Ασία κατά το Β΄ ήμισυ του 11ου αι. by Λεβενιώτης, Γιώργος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2007 . 2 τ.: , Τόμος Α΄, σ. cxxxii+418. Τόμος Β΄, σ. (2)+[418-716]. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διπλωματικά έγγραφα αφορώντα εις το μεθοριακόν ζήτημα κατατεθέντα εις την Βουλήν υπό του επί των Εξωτερικών Υπουργού.   Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1882 . 307 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το κατά τα έτη 1897 και 1901 συνομολογηθέν νέον ελληνοτουρκικόν καθεστώς. by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1909 . 88 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος. by Δημητρακόπουλος, Ηλίας Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 188 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ελληνικό πρόβλημα. by Χριστόπουλος, Κων. Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1945 . 123 σ. , Περιλαμβάνει δύο παλαιότερες μελέτες του συγγραφέως με τίτλο "Το Ελληνικό πρόβλημα", "Κριτική των αρχών του Κ.Κ.Ε.". Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Incidents on the Greek frontier: From january 1 to December 31, 1946=Incidents a la frontière Hellinique:   Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1946 . 55 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βόρειοι γείτονες της Ελλάδος (Βούλγαροι, Αλβανοί, Νοτιοσλάβοι) by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1923 . στ'+341 σ. , Λείπουν οι 10 πρώτες σελίδες του βιβλίου Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνορα: by Θεοδωρόπουλος, Βύρων Publication: Αθήνα: Σιδέρης Ιωάννης, 1999 . 156 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα όρια του ελληνισμού εις την Βαλκανικήν by Ξανάλατος, Διογένης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1945 . 57 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
LΆffaire de Corfou et la Société des Nations by Νίκογλου, Στέφανος Publication: Paris: Rey, Felix, 1925 . xi+112 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha