Περιπέτειες και ταλαιπωρίες Θεσσαλών εξ αιτίας της οριοθετικής γραμμής των πρώτων Ελληνοτουρκικών συνόρων by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Χ.τ.: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988 . 19 σ. , Τόμος "Θ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 153-172 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les limites de lΈmpire Byzantin depuis la fin du XIVe siécle jusqu'à sa chute (1453) / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 369-380. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το σύνορο Μακεδονίας-Θράκης και το νόημά του / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 9 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.159-167. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The western frontier of the Macedonian monarchy / by Dell, Harry J. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 115-126. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Topeiros Thraciae, the Via Egnatia and the boundaries of Macedonia / by Adams, John Paul Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 26 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ.17-42. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ανατολικό σύνορο της επαρχίας Μακεδονίας πριν από την ίδρυση της επαρχίας Θράκης / by Λουκοπούλου, Λουίζα Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ. 485-496. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοριακαί διαφοραί και τιμήσις (Census) εις την ρωμαϊκήν επαρχίαν Μακεδονίαν / by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ. 549-552. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ηπειρωτικό ζήτημα και η διευθέτηση των συνόρων by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 16 σ. , Τόμος "Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα: Συμπόσιο", σ.55-70 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνοσερβική προσέγγιση και ο καθορισμός των ελληνοσερβικών συνόρων. by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 30 σ. , Τόμος "Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα: Συμπόσιο", σ.71-100 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Defining the Changing Boundaries of Greek Nationality. by Χριστόπουλος, Δημήτρης Publication: Surrey: Ashgate, 2009 . 14 σ. , Τόμος "Greek Diaspora an Migration since 1700", σ. 111-124 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πως χαράχτηκαν τα σύνορα στα Βαλκάνια by Γκαργκάνας, Πάνος Publication: Αθήνα: Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο, 2008 . 22 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωάννης Καποδίστρια και τα σύνορα της Ελλάδος / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Νέα Εστία", (Χριστ.1992) σ. 122-127 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sir G. Bonham to the Marquess of Lansdowne. (Belgrade, May 7, 1901-Received May 13): by Bonham, G. Sir Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . 1 σ. , Τόμος "Turkey. No 1 (1903). Correspondence...", σ.45 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The frontier policy of Philip ΙΙ by Lindsay-Adams, Winthrop Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 9 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 283-291 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εθνογραφικές περιπέτειες του "ελληνισμού" (1876-1878) by Καράβας, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2013 . 63 σ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Convention entre ambracie et charadros: Le Tracé de la frontière / by Salviat, François Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 14 σ.: , Τόμος: Αφιέρωμα στον Ν. G. L. Hammond, σ. 393-406. | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'arbitrage corcyréen pour le différend territorial entre Ambraciotes et Athamanes / by Χατζή, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 30 σ. , Τόμος Αφιέρωμα στον Ν. G. L. Hammond, σ.169-198 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επελθούσα μεταβολή εις τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος (1946-1949) / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1950 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1950), σ.35-38 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La frontiere serbo-byzantine dans les premieres decennies du XIVe siecle / by Zivolinovic, Mirjana Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1996 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Βυζαντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ΄ αιώνα = Byzantium and Serbia in the 14th century", σ.57-66. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αλβανικός Σύνδεσμος της Πρισρένης και ο ρόλος του στο ζήτημα του καθορισμού των ηπειρωτικών συνόρων / by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Βορειοελλαδικά",τχ.54-56(1986) 122-129 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha