Τεγεατικός Σύνδεσμος. Πρακτικά της γενικής συνελεύσεως του 1895 και λεπτομερής λογοδοσία:   Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1895 . 72+14 σ. , Μαζί δεμένο με το «Τεγεατικός Σύνδεσμος: Το καταστατικόν αυτού και ο οργανισμος...» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος: by Μαμούκας, Ανδρέας Ζ. Publication: Πειραιάς: "Η Αγαθή Τύχη" Ηλίας Μαυροφίδης, 1839 . 11 τ. , 1ος. Οι τόμοι Α'-Ε' μαζί δεμένοι. Τόμος Α΄: σ. ιβ'+(4)+127. Τόμος Β', 1839, σ. (4)+162. Τόμος Γ', 1839, σ.151. Τόμος Δ', 1839, σ. 147. Τόμος Ε', 1839, σ. 148. Τος. Οι τ.Τ'-Ι' μαζί δεμένοι. Τόμος ΣΤ΄: σ. 143. Τόμος Ζ', 1840, σ.166. Τόμος Η', 1840, σ.164. Τόμος Θ', 1841, σ.159. Τόμος Ι', 1841, σ.151. Τόμος ΙΑ΄: Αθήνα, Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1852, σ. λα'+895. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Γενική Συνέλευσις των μελών της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας [1861-1867]   Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη, 1861 . 10 τχ. σε 1 τόμο ; , Δεμένα όλα μαζί. Ιουλίου 1861, σ. 37+(1) πίν. Ιουλίου 1862, σ. 26+(1) πίν. 0 και τη 17 Νοεμβρίου 1863, σ.20 4 και τη 31 Μαΐου 1864, σ.11 η 24 και τη 31 Μαΐου 1865, σ.16+(4) η 29 Μαΐου και τη 12 Ιουνίου 1866, σ.16+(1) πίν. η 11 και τη 25 Ιουνίου 1867, σ.15 η 16 και τη 23 Ιουνίου 1868, σ.16 η 8 και τη 29 Ιουνίου 1869, σ.19 η 14 και τη 21 Ιουνίου 1870, σ.20 30x21 εκ. Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα των γενικών συνελεύσεων ετών 2004 και 2005.   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 64 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκεια και μακεδονικά". Τόμος 2, σ. 387-404 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένη η Δωδεκάνησος και Δη συντακτική των Ελλήνων εθνοσυνέλευσις by Ζερβός, Σκεύος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1930 . 795 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΕΛΛΑ - ΤΟΥΡΚ: by Μπακαλμπάσης, Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1944 . 92 σ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική πολιτική εγκυκλοπαίδεια : by Γράψας, Κ.Μ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1947 . 2 τ. , Τεύχος Α : Η Α' Εθνική συνέλευσις 1843-1844 Τεύχος Β : Η εν Αθήναις Β' των Ελλήνων συνέλευσις 1862-1864 Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Πρακτικά της εν προνοία κατ' επανάληψιν Δ' Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως   Publication: Ναύπλιο: Εθνικό Τυπογραφείο, 1832 . 40 σ. Date:1832 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ' εν Αθήναις συντακτικής των Ελλήνων συνελεύσεως   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1921 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πρακτικά των συνεδριάσεως της Δ΄ εν Αθήναις συντακτικής των Ελλήνων συνελεύσεως   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1924 . 4 τ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Σχέδιον οργανισμού του ατάκτου στρατιωτικού της Ελλάδος: by Σπυρίδων, Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . 62 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική Αρχιεπισκοπή Αμερικής Βορείου και Νοτίου. Δωδέκατη κληρικολαϊκή συνέλευσις Savannah, GA. 24-30 Οκτωβρίου 1954.   Publication: New York: χ.ε., 1954 . 79 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Γενική Συνέλευσις των Εταίρων by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1965 . 30 σ. , Τόμος 6 (1964-65) 303-332 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πρώτη Εθνοσυνέλευσις και το πολίτευμα της Επιδαύρου του 1822. by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 7 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 194-200 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pour lΈurope, la lutte continue!: by Spaak, Paul-Henri Publication: Bruxelles: χ.ε., 1954 . 24 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις περί της εν Άστρει πανηγυρικής αναστηλώσεως πλακός αναμνηστικής της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως / by Παπαμιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου "Νομικής", 1900 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρ, 7,126. Προς την σεβαΣτη Πέμπτην Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν. by Σπηλιάδης, Νικόλαος Publication: Ναύπλιο: , 1831 . 31 σ. , Γκίνης-Μέξας 2022. στο τέλος του βιβλίου : Εν Ναυπλίω, την 17 Δεκεμβρίου 1831. Ο γραμματεύς της Επικρατείας Ν. Σπηλιάδης. Date:1831 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α' Οργανωτική Συνέλευση Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.)   Publication: Χ.τ.: HELEXPO, 1996 . 20 σ. , Δωρεά Νικολάου Δεσύλλα Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος του κ. Κωνσταντ. Φούμη Πληρεξουσίου Χανίων: by Φούμης, Κωνσταντίνος Publication: Εν Χανίοις: Εκ του Τυπογραφείου Σταύρου Α. Ανδρουλακάκη, 1910 . 27 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'assemblée de 1843 et lΊnstitution du Sénat by Σβώλος, Αλέξανδρος Ι. Publication: Χ.τ.: Revue d'Histoire Politique et Constitutionnelle, 1937 . 20 σ. , Τόμος Α (1937) 740-759 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha