Λατρεία ευάρεστος των Θεώ:   Publication: Δράμα: Ιερά Μητρόπολη Δράμας, 1986 . 107 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Thraco-Dacica:   Publication: Bucuresti: Academiei Republicii Socialiste Românâ, 1976 . 351 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kulturata na srednovekovnija Tarnov by Popov, Atanac Publication: Sofija: Izdatelstvo na Balgarskata Akademija na Naukite., 1985 . 216 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Kirche Christi und die Welt der Nationen:   Publication: Leipzig: Huber & Co, 1938 . 308 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εις Τορόντο του Καναδά συγκροτείται το 17ον εθνικόν συνέδριον της Παμμακεδονικής Ενώσεως Αμερικής-Καναδά / by Γρηγορίου, Χ. Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 1 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 4-5 (1963) Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Semaines Philippopolitaines de l'histoire et de la culture Thrace (4-19 Οκτωβρίου 1976) / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 16 (1976) 351-356 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τρίτο συνέδριο Ιστορίας, Λαογραφίας και Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Δυτικομακεδονικού χώρου (3-5 Απριλίου1982) / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 2 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 22 (1982) 508-509 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α΄ Διαβαλκανικό συνέδριο για τις πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με τους Βαλκανικούς Λαούς / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 31 (1997-98) 412-417 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνδιάσκεψις περί των εθνικών ζητημάτων:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 160 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 480-640 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρώτον διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριον των Αθηνών.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 11 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 241-251 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Σόφια Συνέδριον των Βουλγαριζόντων Μακεδόνων   Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Μακεδονομάχων "Ο Παύλος Μελάς", 1930 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικός Αγών", τχ.9 (1930) σ.4 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παμμακεδονική Παγκαρπία. by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1990 . 4 σ. , Τόμος "Κείμενα εθνικής αυτογνωσίας", σ. 57-61 | Άρθρο δημοσιευμένο στην "Καθημερινή", 8.8.1989. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Ορος χθες-σήμερα-αύριο. Διεθνές συμπόσιο (Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1993). Περιλήψεις ανακοινώσεων   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 42σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mount Athos Yesterday-Today-Tomorrow. Thessaloniki 29 October-1 November 1993. Abstract of paper   Publication: Θεσσαλονίκη: Το Άγιον Όρος Χθες-Σήμερα-Αύριο, 1993 . 42σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Ορος χθες-σήμερα-αύριο. Διεθνές συμπόσιο (Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1993). Πρόγραμμα =   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 31 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι Εβραϊκές κοινότητες της Ν.Α. Ευρώπης από τον ΙΕ' αιώνα ως το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου : Πρόγραμμα Συνεδρίου =   Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1992 . 14 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διοικητικά θέματα: by Κιτσίδης, Χρήστος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1950 . 18 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφώνησις προς τα μέλη του 48ου συνεδρίου της Διεθνούς Φιλολογικής και Καλλιτεχνικής Ενώσεως=Allocution adressée aux congressistes du 48éme Congrés de Association littéraire et Artistique Internationale. by Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1959 . 19 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Résumé des conclusions de la conférence sur la Communauté Atlantique et discours de cloture de la conférence: by Spaak, Paul-Henri Publication: Bruges: χ.ε., 1957 . 24 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψηφίσματα του 10ου Συνεδρίου από 9-13 Νοεμβρίου 1958.   Publication: Αθήνα: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματίων-Βιοτεχνών Ελλάδος, 1958 . 29 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha