Αρχαιολογικές έρευνες και μεγάλα δημόσια έργα:   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2003 . 345 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου «Ιωάννης Καποδίστριας:   Publication: Ναύπλιο: Νομαρχία Αργολίδας, 1998 . 199 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Magunarodna konferencija. Balkanot vo noviot milenium:   Publication: Skopje: Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 2002 . 355 σ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Srbija i oslobocenje srpskog naroda u Turskoj 1804-1912=Serbia and the liberation Serbian people in Turkey 1804-1912:   Publication: Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 2003 . 287 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δ΄ Διεθνές συνέδριο ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002: by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2004 . 2 τ. , Τόμος Α΄: σ.631 Τόμος Β΄: σ.767 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ποινικοσωφρονιστικά συνέδρια:   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον Φυλακής-Σχολής Αβέρωφ, 1931 . 77 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο knezy Lazaru=Le prince Lazar:   Publication: Beograd: Filozofskogi Fakultet u Beogradu, 1975 . (10)+456 σ.+(152) εικ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γ΄ Διεθνές κρητολογικόν συνέδριον. Ρέθυμνον, 18-23 Σεπτεμβρίου 1971. Γενικόν-αναλυτικόν πρόγραμμα.   Publication: Ρέθυμνο: Δήμος Ρεθύμνης, 1971 . 81+(1) χάρτ.; , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Slavisticni proucvanija: (Sbornik v cest na ΙΧ mezdunaroden slavisticen kongres)=Etudes Slaves:   Publication: Sofija: Nauka i izkustvo, 1983 . 203 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινών διατροφή και μαγειρείαι: by Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Δήμητρα Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2005 . 199 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός τύπος 1784 έως σήμερα: by Δρούλια, Λουκία Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2005 . 607 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή: Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο [Σέρρες, 6-9 Απριλίου 2006]. Περιλήψεις ανακοινώσεων.   Publication: Σέρρες: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, 2006 . 176 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pan-Macedonian Association, Inc. U.S.Α. and Canada:   Publication: New York: Pan-Macedonian Association U.S.Α. and Canada, 1997 . 248 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fiftieth golden anniversary national convention:   Publication: Florida: Pan-Macedonian Association U.S.Α. and Canada, 1996 . 172 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια :   Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007 . 501 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonian hellenism. by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . ix+418 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το προσφυγικόν ζήτημα κατά την παρούσαν φάσιν του   Publication: Αθήνα: Κεντρική Επιτροπεία Προσφύγων, 1957 . 161 σ. , 7ο Πανελλαδικό Παμπροσφυγικό Συνέδριο | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάλικες:   Publication: Munchen: χ.ε., 1958 . 202 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αριστοτέλης σήμερα : διεθνές συνέδριο, Μίεζα-Νάουσα 20-23 Σεπτεμβρίου 2001=International conference:   Publication: Νάουσα: Δήμος Ναούσης, 2012 . 439 σ.: , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La paix de Zurich et le nouveau gongres Européen by Tchihatchef, Ρ. De Publication: Paris: Dentu, Ε., 1859 . 158 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha